1 op de 5 volwassenen met obesitas is tevreden met gewicht

Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de periode 2015-2017 tonen aan dat bijna de helft van de Nederlandse volwassenen matig of ernstig overgewicht heeft. Ongeveer 40 procent van de mensen met obesitas is daar ontevreden over. Een op de vijf mensen met obesitas zegt echter wét tevreden te zijn met zijn/haar gewicht. Het percentage mensen met ernstig overgewicht is ten opzichte van eerder onderzoek in 1981 bijna verdrievoudigd, van 5 naar 14 procent. Obesitas komt bovendien vaker voor bij vrouwen (15%) dan bij mannen (13%). De overige 40 procent is niet tevreden nog ontevreden.

Lees meer