Bij Co-eur geven we inzicht in jouw eetprobleem

Eten en depressie, doorbreek de vicieuze cirkel

Eetstoornissen, ernstig overgewicht en depressie hangen vaak sterk samen. Bijna de helft van alle mensen met ernstig overgewicht heeft milde tot ernstige depressieve klachten. Mensen die lijden aan eetstoornissen, overgewicht en stemmingsklachten zitten vaak in een vicieuze cirkel. Door depressieve gevoelens en gedachten krijgen ze soms ook eetbuien, met als gevolg gewichtstoename. Deze gewichtstoename zorgt dan weer voor meer depressieve gevoelens, en zo houden deze klachten elkaar in stand. Co-eur helpt bij het doorbreken van deze vicieuze cirkel.

Verstoord eetgedrag door trauma

Mensen met eetstoornissen kunnen in hun functioneren last hebben van traumatische ervaringen uit het verleden. Wanneer je in het verleden iets naars hebt meegemaakt, is het mogelijk dat je jezelf hebt leren troosten of verdoven door veel of vooral lekker maar minder gezond eten, snoep, etc. Dit kan op de lange termijn eetproblemen en soms overgewicht hebben veroorzaakt. Bij Co-eur besteden we aandacht aan het verwerken van eventuele trauma’s waardoor de behandeling van de eetstoornis makkelijker zal gaan en beter zal beklijven.

Eetproblemen door persoonlijkheidsproblematiek

Eetbuistoornissen en boulimia nervosa komen regelmatig voor bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Bijvoorbeeld bij mensen die moeite hebben met het aangaan van conflicten of die zich onzeker voelen. Ze lossen hun problemen of stress soms op door te eten. Bij Co-eur wordt deze onderliggende persoonlijkheidsproblematiek meegenomen in of tijdens de behandeling.

Eet-(bui-)stoornis en sociale angst

Eetbuistoornissen gaan vaak samen met sociale angstgevoelens, een laag zelfbeeld en een negatief lichaamsbeeld. Hier werken we in bijna elk behandeltraject actief aan!