Bij Co-eur geven we inzicht in jouw voedings- of eetprobleem

Eten en depressie, doorbreek de vicieuze cirkel

Eetstoornissen, over- en ondergewicht en depressie hangen vaak sterk samen. Bijna de helft van alle mensen met ernstig overgewicht heeft milde tot ernstige depressieve klachten, bij ondergewicht is dat mogelijk zelfs nog hoger. Mensen die lijden aan eetstoornissen, over-/ondergewicht en stemmingsklachten zitten vaak in een vicieuze cirkel. Door depressieve gevoelens en gedachten krijgen ze soms ook eetbuien, met als gevolg gewichtstoename of ze kunnen juist helemaal niet meer eten. Deze gewichtsverandering zorgt dan weer voor meer depressieve gevoelens, en zo houden deze klachten elkaar in stand. Co-eur helpt bij het doorbreken van deze vicieuze cirkel.

Verstoord eetgedrag door trauma

Mensen met eetstoornissen kunnen in hun functioneren last hebben van traumatische ervaringen uit het verleden. Wanneer je in het verleden iets naars hebt meegemaakt, is het mogelijk dat je jezelf hebt leren troosten of verdoven door veel of vooral lekker maar minder gezond eten, snoep, etc. Anderzijds kan het ook betekenen dat je juist niet meer kunt of durft eten. Dit kan op de lange termijn eetproblemen en gewichtsproblemen hebben veroorzaakt. Bij Co-eur besteden we aandacht aan het verwerken van eventuele trauma’s waardoor de behandeling van de eetstoornis makkelijker zal gaan en beter zal beklijven.

Eetproblemen door persoonlijkheidsproblematiek

Eetbuistoornissen, boulimia en anorexia nervosa komen regelmatig voor bij mensen met persoonlijkheidsproblematiek. Bijvoorbeeld bij mensen die moeite hebben met het aangaan van conflicten of die zich onzeker voelen. Ze lossen hun problemen of stress soms op door (niet) te eten. Bij Co-eur wordt deze onderliggende persoonlijkheidsproblematiek meegenomen in of tijdens de behandeling.

Eet-(bui-)stoornis en sociale angst

Eetbuistoornissen gaan vaak samen met sociale angstgevoelens, een laag zelfbeeld en een negatief lichaamsbeeld. Hier werken we in bijna elk behandeltraject actief aan!

Eetbuistoornis, boulimia nervosa en AD(H)D

Onderliggend aan eetbuistoornissen en boulimia nervosa is vaak een nog niet bekende vorm van AD(H)D. Als deze medicamenteus behandeld wordt, verminderen dikwijls de eetdrang en de eetbuien.

ARFID

Van ARFID is nog veel minder bekend dan van de eetstoornissen. We zien de laatste tijd dat ARFID ook juist kan voorkomen bij mensen met een hoog gewicht en soms eetbuien, maar ook bij Autisme Spectrum Stoornissen en angststoornissen. Het verhelderen van deze achterliggende problematiek leidt dikwijls tot een aangepaste behandeling.

Voedings- en eetstoornissen en de omgeving

Nogal eens lijdt de omgeving van iemand met een voedings- of eetstoornis erg mee, soms zien we ook dat de naasten goedbedoeld de verkeerde dingen doen. Daarom is het van belang de omgeving bij de behandeling te betrekken en zijn er ook specifieke bijeenkomsten voor naasten (online).