Cliëntenraad denkt mee in belang van cliënten

De Cliëntenraad van Co-eur werkt volgens de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. Deze raad denkt mee over onderwerpen die voor jou als cliënt van belang zijn en behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Co-eur.

De raad vergadert enkele keer per jaar en wordt actief door de directie op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van de zorgverlening. Daarnaast geeft de raad gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over uiteenlopende onderwerpen waarbij je als cliënt centraal staat. De voorzitter van de raad is Jacqueline Joppe

De Cliëntenraad is niet bedoeld voor individuele klachten. Daarvoor is een klachtenreglement opgesteld.

Vragen?

Heb je een vraag of een opmerking voor de Cliëntenraad? Stuur dan een bericht naar Clientenraad@co-eur.com