Co-eur helder over kosten en vergoedingen

Wat kost een behandeling en wat krijg je vergoed?

Wij vinden het belangrijk om je goed te informeren over de vergoeding en de kosten van onze behandeling. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste zaken waarmee je rekening moet houden als cliënt van Co-eur. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met een van onze vestigingen.

De kosten voor de behandeling

Voor je behandeling bij Co-eur ben je wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering. De behandeling valt onder het verplicht eigen risico van € 385,- (hieronder verstaan we ook de intake). Dit bedrag wordt door je zorgverzekeraar bij jou in rekening gebracht. Wanneer Co-eur een contract heeft met je zorgverzekeraar, dan worden de kosten, met uitzondering van het eigen risico, volledig vergoed.

No-showfactuur

Een afmelding dien je minimaal 24 uur van te voren doorgeven. Wanneer je niet op een afspraak verschijnt, of je meldt je niet tijdig af, dan brengen we € 40,- in rekening. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Wat je moet weten over je eigen risico

Het eigen risico is in 2021 wettelijk vastgesteld op € 385,-. Heb je zelf gekozen voor een hoger eigen risico, dan is het maximale bedrag dat je zelf dient bij te dragen aan alle zorg die je in dit jaar hebt genoten hoger. De hoogte van je eigen risico staat vermeld in je polis.

Deze verzekeraars vergoeden de behandeling volledig (behalve je eigen risico)

 • Achmea, Aevitae, Agis
 • Besured, Bewuzt
 • Caresco, Caresq, CZ, CZ Direct
 • De Friesland, Delta Lloyd
 • FBTO
 • IAK, Interpolis, IZA, IZZ
 • National Academic
 • Nationale Nederlanden
 • OHRA, OZF
 • Pro Life, Promovendum,
 • Turien & Co
 • UMC, Univé
 • VGZ, VGZ Cares,
 • Zekur, Zilveren Kruis, Zorgzaam verzekerd

Als je verzekerd bent bij een van bovengenoemde zorgverzekeringen en vanaf 1 januari 2021 bij Co-eur in behandeling bent gekomen, heb je geen andere kosten dan het eigen risico dat door de zorgverzekering bij jou in rekening wordt gebracht.

Deze verzekeraars vergoeden de behandeling bij Co-eur niet:

 • Anderzorg, Azivo
 • De Amersfoortse, Ditzo, DSW / Stad Holland Zorgverzekeraar
 • Hema Zorgverzekering
 • Menzis
 • Zorg & Zekerheid
 • ENO
 • SALLAND
 • ONVZ, VvAA zorgverzekering, PNOzorg

Bovenstaande verzekeraars vergoeden de behandeling bij Co-eur niet standaard. Als je in 2021 verzekerd bent bij een van deze zorgverzekeraars of een label dat is aangesloten bij een van deze zorgverzekeraars adviseren we je om zelf contact met ze op te nemen over vergoeding van de behandeling.

Duidelijk overzicht declaratie

Binnen de specialistische GGZ wordt in DBC’s (Diagnose Behandel Combinatie) gedeclareerd. In deze DBC’s zijn alle zorgcontacten en administratieve verrichtingen, die bij een intake en bij de behandeling horen, samengevoegd tot één factuur. Een DBC wordt pas na het afsluiten van de intake, afsluiten van de behandeling of na één jaar als een totaaltarief gedeclareerd. Wanneer Co-eur gaat declareren ontvang je van je zorgverzekering een overzicht van de hoogte van de declaratie, de vergoeding van de zorgverzekering aan Co-eur en je eigen risico. Per januari 2022 verandert de vergoedingssystematiek en gaan we over tot het ZorgPrestatieModel.

Co-eur is opgenomen in het AGB-register

Co-eur levert zorg waarvoor je wettelijk verzekerd bent via de verplichte basisverzekering. Om deze zorg te mogen bieden dienen wij als zorginstelling een zogenaamde toelating te hebben. De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt die toelatingen. Co-eur is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Met onze AGB-code zijn wij voor alle zorgverzekeraars in Nederland herkenbaar als GGZ zorgaanbieder. De zorgfinanciering gebeurt volgens een stelsel dat is gebaseerd op de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De tarieven voor DBC’s zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Meer informatie hierover kun je vinden op www.nza.nl.