Co-eur helder over kosten en vergoedingen

Wat kost een behandeling en wat krijg je vergoed?

Wij vinden het belangrijk om je goed te informeren over de vergoeding en de kosten van onze behandeling. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste zaken waarmee je rekening moet houden als cliënt van Co-eur. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met een van onze vestigingen.

De kosten voor de behandeling

Voor je behandeling bij Co-eur ben je wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering. De behandeling valt onder het verplicht eigen risico van € 385,- (hieronder verstaan we ook de intake). Dit bedrag wordt door je zorgverzekeraar bij jou in rekening gebracht. Wanneer Co-eur een contract heeft met je zorgverzekeraar, dan worden de kosten, met uitzondering van het eigen risico, volledig vergoed.

No-showfactuur

Een afmelding dien je minimaal 24 uur van te voren doorgeven. Wanneer je niet op een afspraak verschijnt, of je meldt je niet tijdig af, dan brengen we € 70,- in rekening. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekeraar.

Wat je moet weten over je eigen risico

Het eigen risico is in 2024 wettelijk vastgesteld op € 385,-. Heb je zelf gekozen voor een hoger eigen risico, dan is het maximale bedrag dat je zelf dient bij te dragen aan alle zorg die je in dit jaar hebt genoten hoger. De hoogte van je eigen risico staat vermeld in je polis.

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen vergoed volgens het zorgprestatiemodel. Dit werkt op basis van zorgprestaties (per afspraak) en niet meer op basis van zorgtrajecten. Ook voor 2024 werkt de vergoeding en het eigen risico voor ggz-behandelingen dan net als voor de meeste andere zorgsoorten.

In het nieuwe stelsel wordt er per maand in maandelijkse delen afgerekend, en niet meer na het einde van een behandeling ineens. Dit betekent dus dat je als cliënt kleinere stukken, maar wel vanaf het begin van het jaar van je zorgverzekeraar rekeningen krijgt. Dit kan ook betekenen dat je over 2023 en nog een keer over 2024 voor hetzelfde traject met een stukje eigen risico te maken hebt. Dit is een handeling tussen jou en je verzekeraar, toch willen wij je hierover graag informeren (zie ook de voorbeelden onderaan dit bericht). Voor meer vragen verwijzen we je graag naar je verzekeraar.

Als je het om welke reden dan ook je eigen risico niet (ineens) kunt betalen, meld je dan bij je verzekeraar, en kijk of je bijvoorbeeld gespreid kunt betalen. Mogelijk kun je ook geld krijgen via je gemeente, de zogenoemde minima-steun, kijk daarvoor op de site van je eigen gemeente.

Voorbeeld 1: je hebt in 2023 bij Co-eur 8 gesprekken met een psycholoog. De behandeling gaat verder in 2024. In 2024 heeft heb je nog 2 gesprekken met een psycholoog. De 8 gesprekken die in 2023 plaatsvinden tellen mee voor het eigen risico van 2023 (als dat niet al is opgebruikt). De 2 gesprekken die in 2024 plaatsvinden tellen mee voor het eigen risico van 2024.

Voorbeeld 2: je hebt de intake in 2023 en komt op de wachtlijst te staan voor behandeling. De behandeling start in 2024. De kosten van de intake tellen mee in 2023, door de intake zal je volledig eigen risico in rekening worden gebracht. De behandeling start in 2024 dit telt mee voor je eigen risico in 2024.

Contracteerstatus zorgverzekeringen 2024

Contract, vergoed(1)

 • Met zorgverzekeraar CZAchmea (Zilveren Kruis, De Friesland, FBTO, Interpolis, Zilveren Kruis ZieZo,  de Christelijke, studenten goed verzekerd), VGZ (Bewuzt, UMC, IZZ, UNIVE, IZA, Zekur, Zorgzaam en United Consumers), Menzis (Hema, Anderzorg, Vink Vink en Studenten goed verzekerd)  en ASR (ik kies zelf A.S.R., Ditzo, Europese verzekeringen) hebben we afspraken gemaakt. In verband met beperkte contractafspraken met Menzis is de wachttijd voor deze verzekerde langer.
 • Uw zorg wordt vergoed in 2024 volgens uw verzekeringsvoorwaarden. Zie voor uw verzekeringsvoorwaarden de site van uw zorgverzekeraar

Deze verzekeraars vergoeden in 2024 de behandeling volledig (behalve je eigen risico)

ACHMEA      VGZ         CZ MENZISA.S.R.
 • De Friesland
 • UMC
 • Nationale Nederlanden
 • Anderzorg
 • Ik kies zelf A.S.R.
 • FBTO
 • IZA
 • Ohra
 • Hema
 • Ditzo
 • Interpolis
 • Univé
 • Just
 • VinkVink
 • Europese verzekeringen
 • Zilveren Kruis
 • ZEKUR
 • CZ Direct
 • Zilveren Kruis ZieZo
 • Bewutz
 • Profile
 • IZZ
 • Zorgzaam
Collectiviteit:

 • United Consumers
 • Besured
 • National Academic
 • Promovendum

Geen contract, meestal een deel niet vergoed(5)

 • Met zorgverzekeraars DSW, Eucare, ENO, ONVZ en Zorg en zekerheid hebben we geen afspraken gemaakt.
 • Uw zorg wordt vergoed in 2024 volgens uw verzekeringsvoorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg. Dit betekent meestal dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Zie voor uw verzekeringsvoorwaarden de site van uw zorgverzekeraar.

Deze verzekeraars vergoeden in 2024 de behandeling bij Co-eur niet:

EucareENOONVZZorg en ZekerheidDSW
 • Aevitae
 • Salland
 • Vvaa
 • AZVZ
Stad Holland
 • Care 4 life
In Twente

Bovenstaande verzekeraars vergoeden de behandeling bij Co-eur niet standaard. Als je in 2024 verzekerd bent bij een van deze zorgverzekeraars of een label dat is aangesloten bij een van deze zorgverzekeraars adviseren we je om zelf contact met ze op te nemen over vergoeding van de behandeling.

Duidelijk overzicht declaratie

Per januari 2022 verandert de vergoedingssystematiek en gaan we over tot het ZorgPrestatieModel.

Het zorgprestatiemodel zegt wat over hoe we in de GGZ in Nederland de financiering geregeld hebben.

 • Betaling per maand, niet meer per traject.
 • Dus ook eventueel eigen risico gaat per maand.
 • Alleen directe tijd wordt gerekend, indirecte tijd ‘hoort daar dan bij’.
 • Dit betekent dat je op de factuur van je verzekeraar ziet staan wat we declareerden. We declareren alleen directe tijd, dus kan het bedrag hoog lijken. Tijd voor een MDO, verslaglegging, eventueel overleg met een huisarts, declareren we niet meer. Het bedrag wat je op de factuur ziet staan, is dus geen ‘uurtarief’, maar een betaling waarin alles wat we ook rondom de directe tijd doen wordt afgedekt.

Co-eur is opgenomen in het AGB-register

Co-eur levert zorg waarvoor je wettelijk verzekerd bent via de verplichte basisverzekering. Om deze zorg te mogen bieden dienen wij als zorginstelling een zogenaamde toelating te hebben. De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt die toelatingen. Co-eur is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Met onze AGB-code zijn wij voor alle zorgverzekeraars in Nederland herkenbaar als GGZ zorgaanbieder. De zorgfinanciering gebeurt volgens een stelsel dat is gebaseerd op de Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De tarieven voor DBC’s zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Meer informatie hierover kun je vinden op www.nza.nl.