Co-eur & Wetenschappelijk onderzoek

Co-eur biedt behandeling aan mensen met eetstoornissen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, is wetenschappelijk onderzoek van belang. Met wetenschappelijk onderzoek vergaren we namelijk meer kennis en kunnen we de zorg voor mensen met een eetstoornis verder ontwikkelen en verbeteren. Zo zorgen we er dus voor dat onze cliënten de best mogelijke behandeling krijgen.

Praktijkgericht
Het onderzoek dat binnen Co-eur wordt uitgevoerd is praktijkgericht, zodat de resultaten direct naar de praktijk kunnen worden vertaald. Zo houden we ons bezig met onderzoek naar de effectiviteit van ons behandelprogramma, maar werken we ook mee aan onderzoek naar mogelijk nieuwe behandelingen. Hiervoor werken we samen met verschillende universiteiten en zorginstellingen. Zo kunnen we onze kennis en expertise ook delen met anderen.

Onze onderzoeken
Momenteel lopen er verschillende onderzoeken bij Co-eur. Zo wordt in samenwerking met de Universiteit Maastricht de effectiviteit van groeps-schematherapie onderzocht voor mensen met anorexia nervosa, bulimia nervosa of een andere gespecificeerde eetstoornis. Daarnaast voert Co-eur, in samenwerking met Altrecht Eetstoornissen Rintveld, onderzoek uit naar de CBT-T behandeling. In dit onderzoek wordt zowel een vragenlijst gevalideerd, als de rol van zelfeffectiviteit binnen de behandeling onderzocht. Tot slot wordt in samenwerking met Altrecht Eetstoornissen Rintveld een onderzoek uitgevoerd naar de emotiebeleving van mensen met een eetstoornis in vergelijking met mensen zonder eetstoornis.