De visie en missie van Co-eur

De visie van Co-eur

Co-eur is specialist in de hoogwaardige en kwalitatieve multidisciplinaire behandeling van eetstoornissen en onderliggende psychologische comorbiditeiten die (ernstig) overgewicht tot gevolg kunnen hebben.

Onze visie op zorg is gebaseerd op vergroten van zelfredzaamheid, meedoen en zich volwaardig lid voelen in de maatschappij en het netwerk van de cliënt .

De missie van Co-eur

Co-eur wil door de buitenwereld als expertisecentrum erkend worden door de meest effectieve behandelaar van eetstoornissen en overgewicht te zijn binnen de specialistische GGZ.

De kwaliteit van een gelukkiger leven van cliënten wordt aantoonbaar en structureel verbeterd door:

  • Behandeling van de eetstoornis en comorbide psychoproblematiek met als doel om klachten te verminderen en recidiverende klachten te voorkomen.
  • Verbetering van medische comorbiditeit zoals diabetes en cardiovasculaire problematiek voor de gezondheid op lange termijn, met als resultaat dat het medicatiegebruik verminderd of zelfs niet meer nodig is.
  • Verbetering van de algehele conditie, zowel lichamelijk als mentaal.
  • Duurzame verandering van eet- en leefpatroon zodat blijvend gewichtsverlies bereikt wordt.
  • Verbetering van maatschappelijke en arbeidsparticipatie.

Multidisciplinaire behandelteams, professionele behandelaars

Co-eur heeft multidisciplinaire behandelteams waarbinnen de disciplines psychologie, bewegen, voeding en somatiek onder leiding van een regie/hoofdbehandelaar (klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog) actief zijn. De teams bieden een op maat gesneden modulaire behandeling per cliënt binnen het kader van de centrale visie van Co-eur. Co-eur zet uitsluitend professionele behandelaars in met een relevante opleiding en ervaring voor het behandelingsgebied waarin zij een bijdrage leveren.

De vier kernwaarden van Co-eur

Co-eur is een procesgestuurde organisatie waarbinnen de centrale visie en de behandelingsprotocollen in een kwaliteitssysteem zijn vastgelegd dat op basis van een ’continue verbetering systematiek’ constant in beweging is. De professionaliteit van de behandelaars en de integriteit van de behandeling zijn zodoende maximaal geborgd. Onze cultuur kenmerkt zich door de kernwaarden:

 1. Zorgplicht
 2. Sociale participatie
 3. Vertrouwen
 4. Eigenaarschap, gericht op medewerkers en cliënten
  Voor de medewerkers geldt dat ze zelfsturend zijn en eigen verantwoordelijkheid nemen gericht op eigen handelen. Bij cliënten gaan we uit van zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid nemen binnen de kaders van de behandeling.

Ons team zet de cliënt centraal

Het behandelteam van Co-eur bestaat onder andere uit: klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, (GZ-)psychologen, fysiotherapeuten, artsen, verpleegkundigen en diëtisten. Binnen hun eigen discipline stuk voor stuk deskundigen op het gebied van eetstoornissen en daaraan relateerde gewichtsproblematiek. Een team van mensen dat vol warmte en aandacht werkt. Samen met de cliënt zetten ze zich volledig in om de gestelde doelen te bereiken. De cliënt staat centraal bij Co-eur.