De visie en missie van Co-eur

De visie van Co-eur: hart voor herstel van eetstoornissen

Onze visie op zorg, hart voor herstel, is gebaseerd op vergroten van de eigen regie over zowel de behandeling als het leven, arbeidsparticipatie en zich volwaardig lid voelen en tonen in de maatschappij en het netwerk van de cliënt.

De missie van Co-eur

Co-eur wil in de zorgketen een rol vervullen in de specialistische GGZ als specialist in de ambulante behandeling van voedings- en eetstoornissen, anorexia en boulimia nervosa, eetbuistoornissen, ARFID en anderszins gespecificeerde eetstoornissen. Daar waar co-morbiditeit een instandhoudende factor is voor de eetstoornis, wordt deze in samenspraak met andere sggz of door Co-eur zelf behandeld.

Het uiteindelijk doel is daarmee klachtenvermindering, verbetering kwaliteit van leven, verminderen van (somatische) zorgconsumptie en waar mogelijk (behoud van) deelname aan het arbeidsproces. Tevens beoogt Co-eur hiermee intensievere zorgconsumptie te voorkomen.

Onze missie streven we na door het bieden van evidence based behandelvormen voor eetstoornissen zoals eetbuistoornissen, anorexia en boulimia nervosa, ARFID en anders gespecificeerde eetstoornissen. Dit vullen we aan met PMT en dietistische modules en daar waar zinnig, mogelijk en haalbaar met het bieden van evidence based behandeling van de co-morbiditeit

Multidisciplinaire behandelteams, professionele behandelaars

Co-eur heeft multidisciplinaire behandelteams waarbinnen de disciplines psychologie, psychiatrie, pmt, voeding en somatiek onder leiding van een hoofdbehandelaar (klinisch psycholoog, psychiater) actief zijn. De teams bieden een op maat gesneden wetenschappelijk onderbouwde behandeling per cliënt binnen het kader van de centrale visie van Co-eur. Co-eur zet uitsluitend professionele behandelaars in met een relevante opleiding en ervaring voor het behandelingsgebied waarin zij een bijdrage leveren.

Ons team zet de cliënt centraal

Het behandelteam van Co-eur bestaat onder andere uit: klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, (GZ-)psychologen, pmt’ers, artsen, verpleegkundigen en diëtisten. Binnen hun eigen discipline stuk voor stuk deskundigen op het gebied van eetstoornissen. Een team van mensen dat vol warmte en aandacht werkt. Samen met de cliënt zetten ze zich volledig in om de gestelde doelen te bereiken. De cliënt staat centraal bij Co-eur.