De visie en missie van Co-eur

De visie van Co-eur

Co-eur streeft ernaar om in de toekomst alle mensen die kampen met (ernstig) overgewicht te kunnen behandelen, ook de mensen die geen diagnose eetstoornis hebben.

De missie van Co-eur

Co-eur wil herkenbaar en controleerbaar voor de buitenwereld de meest effectieve behandelaar van eetstoornissen en overgewicht zijn in de tweedelijns specialistische GGZ.
De kwaliteit van leven van cliënten wordt bewijsbaar en structureel verbeterd door:

 • Behandeling van de eetstoornis en comorbide psychoproblematiek.
 • Verbetering van medische comorbiditeit zoals diabetes en cardiovasculaire problematiek voor de gezondheid op lange termijn.
 • Verbetering van de algehele conditie, zowel lichamelijk als geestelijk.
 • Duurzame verandering van eet- en leefpatroon zodat blijvend gewichtsverlies bereikt wordt.
 • Verbetering van maatschappelijke en arbeidsparticipatie.
  Co-eur wil zowel voor het individu, de groep als de samenleving resultaatgerichte duurzame oplossingen bieden.

Multidisciplinaire behandelteams, professionele behandelaars

Co-eur heeft multidisciplinaire behandelteams waarbinnen de disciplines psychologie, bewegen, voeding en somatiek onder leiding van een regie/hoofdbehandelaar (klinisch psycholoog, psychotherapeut of GZ-psycholoog) actief zijn. De teams bieden een op maat gesneden modulaire behandeling per cliënt binnen het kader van de centrale visie van Co-eur. Co-eur zet uitsluitend professionele behandelaars in met een relevante opleiding en ervaring voor het behandelingsgebied waarin zij een bijdrage leveren.

De vier kernwaarden van Co-eur

Co-eur is een procesgestuurde organisatie waarbinnen de centrale visie en de behandelingsprotocollen in een kwaliteitssysteem zijn vastgelegd dat op basis van een ’continue verbetering systematiek’ constant in beweging is. De professionaliteit van de behandelaars en de integriteit van de behandeling zijn zodoende maximaal geborgd. Onze cultuur kenmerkt zich door de kernwaarden:

 1. Zorgplicht
 2. Sociale participatie
 3. Vertrouwen
 4. Eigenaarschap, gericht op medewerkers en cliënten
  Voor de medewerkers geldt dat ze zelfsturend zijn en eigen verantwoordelijkheid nemen gericht op eigen handelen. Bij cliënten gaan we uit van zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid nemen binnen de kaders van de behandeling.

Ons team zet de cliënt centraal

Het behandelteam van Co-eur bestaat onder andere uit: klinisch psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, (GZ-)psychologen, fysiotherapeuten, artsen, verpleegkundigen en diëtisten. Binnen hun eigen discipline stuk voor stuk deskundigen op het gebied van eetstoornissen en daaraan relateerde gewichtsproblematiek. Een team van mensen dat vol warmte en aandacht werkt. Samen met de cliënt zetten ze zich volledig in om de gestelde doelen te bereiken. De cliënt staat centraal bij Co-eur.