Professionals verwijzen door naar Co-eur

Verwijsprocedure 

Co-eur vindt een goede samenwerking van groot van belang. Daarom hechten we aan een heldere verwijsprocedure, een uitgebreide intake en houden we u op de hoogte van de behandeling. Wilt u meer weten over de verwijsprocedure of overleggen over een van uw cliënten, neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

U blijft op de hoogte
Als u een patiënt naar ons verwijst, houden wij u schriftelijk op de hoogte van het verloop. Na de intake en bij het afsluiten van de behandeling volgt een terugkoppeling. Tussentijds is overleg altijd mogelijk.

Verwijsbrief & Zorgdomein
U kunt uw patiënten naar ons verwijzen via Zorgdomein. Wanneer u uw patiënt schriftelijk naar Co-eur verwijst, vernemen wij graag naam- en adresgegevens, de klachten en de reden van aanmelding. In de verwijsbrief dient ook vermeld te worden dat verwezen wordt naar de specialistische GGZ en dat u het vermoeden heeft van een eetstoornis. Bij een verwijzing willen wij graag een recent labonderzoek ontvangen.