Professionals verwijzen door naar Co-eur

Verwijsprocedure 

Co-eur vindt een goede samenwerking van groot van belang. Daarom hechten we aan een heldere verwijsprocedure, een uitgebreide intake en houden we u op de hoogte van de behandeling. Wilt u meer weten over de verwijsprocedure of overleggen over een van uw cliënten, neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

U blijft op de hoogte
Als u een patiënt naar ons verwijst, houden wij u schriftelijk op de hoogte van het verloop. Na de intake en bij het afsluiten van de behandeling volgt een terugkoppeling. Tussentijds is overleg met de arts of psycholoog, diëtist of fysiotherapeut altijd mogelijk.

Verwijsbrief & Zorgdomein
U kunt uw patiënten naar ons verwijzen via Zorgdomein. Wanneer u uw patiënt schriftelijk naar Co-eur verwijst, vernemen wij graag naam- en adresgegevens, de klachten en de reden van aanmelding. In de verwijsbrief dient ook vermeld te worden dat verwezen wordt naar de specialistische GGZ en dat u het vermoeden heeft van een eetstoornis. Wanneer een cliënt zichzelf aanmeldt voor de behandeling, is ook een verwijsbrief nodig. Een format voor deze verwijsbrief kunt u hier openen en afdrukken.