Familiebeleid

Het hebben van een eetstoornis is ingrijpend, niet alleen voor de persoon in kwestie zelf, maar ook voor de mensen om die persoon heen. Co-eur informeert en betrekt ouders, partners en andere naast betrokkenen zo goed mogelijk over en bij de behandeling. Uit diverse onderzoeken is namelijk gebleken dat een goede samenwerking tussen de cliënt, de sociale omgeving rondom hem of haar en de behandelaar bijdraagt aan een betere behandeling, een vlotter herstel en het voorkomen van terugval. Daarom willen wij deze samenwerking zo optimaal mogelijk maken en hanteren we een zogenoemd ‘familiebeleid’. Hierbij worden personen uit het sociale netwerk bij de hulpverlening betrokken. De invulling hiervan stemmen de cliënt en de behandelaar samen af. Mocht een cliënt niet willen dat het sociale netwerk betrokken wordt bij de behandeling, dan wordt deze keuze gerespecteerd