Toegankelijkheidsverklaring

Het online inzien van informatie over uw gezondheid en het digitaal communiceren met uw zorgverlener is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Dit geldt bijvoorbeeld voor blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen met een zintuiglijke of motorische handicap. Ook laaggeletterden en mensen met dyslexie of kleurenblindheid, ondervinden iedere dag problemen in het gebruik van online toepassingen.

Co-eur wil dat iedereen gebruik kan maken van haar online informatie en dienstverlening. We streven ernaar om deze toegankelijk te maken en te houden, overeenkomstig met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’.

Co-eur heeft het toegankelijk maken van zorginhoudelijke informatie voor mensen met een (visuele) beperking geanalyseerd. Met behulp van de toegankelijkheidsnormen uit de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0 niveau AA) is beoordeeld op welke wijze de digitale toegankelijkheidsnormen worden toegepast bij de systemen van Co-eur waarmee cliënten informatie online informatie inzien en digitaal communiceren met zorgverleners. Co-eur heeft dit op haar website kenbaar gemaakt in welke mate zij aan deze eisen voldoet door middel van deze toegankelijkheidsverklaring.

Voor welke producten deze verklaring geldt
Co-eur maakt gebruikt van drie online platformen voor cliënten, namelijk: Wellbee cliëntportaal, e-health van Therapieland en Embloom voor vragenlijsten. Voor alle drie staat hieronder een link naar de pagina met daarop de toegankelijkheidsbeoordeling van deze platformen. Wij sporen onze leveranciers aan om voldoende aandacht aan te besteden aan het verder verbeteren en optimaliseren van de digitale toegankelijkheid.

Deze verklaring geldt voor:

  • Wellbee cliëntportaal (van leverancier ‘Tenzinger’)
  • E-Health applicatie (van leverancier ‘Minddistrict’)
  • Vragenlijsten (van leverancier Embloom)

Verbeteringen en feedback
We zijn er ons van bewust dat we nog een aantal belangrijke verbeteringen moeten doorvoeren om goed toegankelijk te zijn voor mensen met beperkingen. Tips en feedback hierover zijn van harte welkom. U kunt deze sturen naar [email protected]

Wilt u meer weten over digitale toegankelijkheid? Raadpleeg dan de website van DigiToegankelijk.