Behandeling

Co-eur richt zich op het behandelen van voedings- en eetstoornissen en andere psychische problemen die hiermee samen hangen.

We pakken meestal eerst de voedings- of eetstoornis en vervolgens andere psychische klachten aan. Daarbij kunnen we ook werken aan herstel van een gezond gewicht, een gezond voedingspatroon en een verbetering van het lichaamsbeeld.

Voor wie?

 • Voor mensen met een voedings- of eetprobleem en eventueel gewichtsproblemen
 • Voor mensen die lijden onder hun lichamelijke en/ of psychische klachten.
 • Voor mensen die te selectief eten en daardoor sociaal problemen oplopen.
 • Voor mensen die gemotiveerd zijn om hun probleem serieus aan te pakken.

Voorwaarden:

 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder
 • Je beheerst de Nederlandse of Engelse taal
 • Je bent in staat zelfstandig deel te kunnen nemen aan de behandeling
 • Je hebt een verwijsbrief van de huisarts
 • Je hebt een voedings- of eetstoornis (dit bepalen we tijdens de intake)
 • Je bent niet in een somatisch gevaarlijk situatie door het ondergewicht
 • Je bent niet op zoek naar een klinische opname

Onze exclusiecriteria zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden

Een behandeling bij Co-eur vergt motivatie en inzet van jezelf. Wanneer je na de intake besluit om een behandelovereenkomst aan te gaan met Co-eur, verwachten wij volledige inzet en medewerking van jou. Net zoals je deze ook van ons mag verwachten.

Het traject start altijd met een intake die uit een lichamelijk onderzoek en een gesprek met een psycholoog bestaat. Tijdens de intake bepalen we onder andere of er sprake is van een voedings- of eetstoornis en/ of andere psychische klachten. Indien een behandeling bij Co-eur voor jou passend is, stellen we samen met jou een behandelplan op. In de meeste gevallen duurt de behandeling 6 tot 8 maanden. In deze periode heb je een of meer afspraken per week. Onze behandelaren werken ook in de avonduren en online. Het plannen van afspraken gaat altijd in onderling overleg.

Co-eur biedt een multidisciplinaire behandeling. Dit houdt in dat de behandeling uit verschillende onderdelen kan bestaan: Psychologie, psychiatrie (medicatie), voeding, pmt en somatiek.

Psychologie:

Binnen de psychologische behandeling werken we voornamelijk met een vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT/CBT-E/CBT-O/CBT-T of exposure behandeling) of MANTRA (Maudsley Anorexia Nervosa Treatment for Adults). De behandeling is erop gericht om niet helpende denkpatronen te veranderen of de angst voor verschillende soorten voedsel te verminderen met behulp van exposure (uitdagen van de angstige gedachten en gevoelend). CGT (evt met exposure)/CBT-E/CBT-O/CBT-T maar ook MANTRA zijn wetenschappelijk bewezen de meest effectieve behandelingen bij voedings- en eetstoornissen.

De behandeling bij de afdeling psychologie is voornamelijk individueel, maar kan worden aangevuld met groepsbijeenkomsten.

Wanneer je andere psychische klachten hebt die je eetstoornis beïnvloeden, proberen we deze ook mee te behandelen. Wanneer de psychische klachten te complex zijn, zullen we je voor de behandeling van deze klachten doorverwijzen.

Voeding:

Het is vaak belangrijk om naast de psychische behandeling van de eetproblemen ook het eetpatroon zelf te onderzoeken. Er wordt gekeken naar wat, hoeveel, wanneer, met wie en waarom er wordt gegeten. Hierbij is van belang te ontdekken onder welke omstandigheden er gegeten wordt en hoe eetbuien of vasten zijn ontstaan.

Het terugdringen van verstoord eetgedrag wordt op een laagdrempelige wijze bespreekbaar gemaakt. Samen met jou worden realistische behandeldoelen opgesteld gericht op gezond eetgedrag.

Zowel individueel als via E-health werk je aan het veranderen van je eetgedrag. We streven naar gezond en volwaardig eetgedrag waarbij met rust en aandacht genoten kan worden van dagelijks eten en drinken.

Psychomotorische therapie:

Psychomotorische therapie maakt gebruik van een aanpak gericht op lichaamsbeleving en bewegingsgedrag. De werkvormen kunnen je letterlijk in beweging laten komen en/of stil laten staan bij het effect van bewegingservaring op gedachten, emoties, fysiologie en hoe daarmee om te gaan. Concreet kan dit op drie manieren worden ingezet:

 • Functioneel en oefengericht, hierbij wordt doelmatig gewerkt.
 • Ervaringsgericht; hierbij staat de beleving centraal.
 • Confronterend en ontdekkend; hierbij staat het vergroten van zelfinzicht centraal.

Waar mogelijk zullen de psychomotorische behandelsessies in groepsbijeenkomsten plaatsvinden. Op indicatie zullen er ook individuele contacten zijn.

Somatiek:

Een lichamelijk onderzoek en soms een ECG maken deel uit van de intake, hierna kun je gevraagd worden op controle te komen. Labonderzoek neem je het liefst al mee naar de intake als je dit via de huisarts hebt laten doen en kan tijdens de behandeling worden herhaald om eventuele afwijkingen te vervolgen.

De verdere medische situatie met betrekking tot de eetproblematiek wordt besproken en het team adviseert je hoe hiermee om te gaan.

De verwijzer (huisarts of medisch specialist) wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en de medische situatie.