Behandeling

Co-eur richt zich op het behandelen van eetstoornissen en andere psychische problemen die hiermee samen hangen.

We pakken eerst de eetstoornis en vervolgens andere psychische klachten aan. Daarnaast kunnen we ook werken aan een gezond voedingspatroon en een verbetering van het lichaamsbeeld.

Voor wie?

 • Voor mensen met een eetprobleem en eventueel gewichtsproblemen (geen ondergewicht)
 • Voor mensen die lijden onder hun lichamelijke en/ of psychische klachten.
 • Voor mensen die veel dieet pogingen hebben gedaan, maar geen blijvend resultaat behalen door de eetbuien.
 • Voor mensen die gemotiveerd zijn om hun probleem serieus aan te pakken.

Voorwaarden:

 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder
 • Je beheerst de Nederlandse taal
 • Je bent in staat zelfstandig deel te kunnen nemen aan de behandeling
 • Je hebt een verwijsbrief van de huisarts
 • Je hebt een eetstoornis (dit bepalen we tijdens de intake)
 • Je hebt geen (ernstig) ondergewicht (BMI > 17,5)

Onze exclusiecriteria zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden

Een behandeling bij Co-eur vergt motivatie en inzet van jezelf. Wanneer je na de intake besluit om een behandelovereenkomst aan te gaan met Co-eur, verwachten wij volledige inzet en medewerking van jou. Net zoals je deze ook van ons mag verwachten.

Het traject start altijd met een intake die circa twee uur dag duurt. Tijdens de intake bepalen we onder andere of er sprake is van een eetstoornis en/ of andere psychische klachten. Indien een een behandeling bij Co-eur voor jou passend is, stellen we samen met jou een behandelplan op. In de meeste gevallen duurt de behandeling 6 tot 8 maanden. In deze periode heb je een of meer afspraken per week. Onze behandelaren werken ook in de avonduren en online. De behandeluren in de avond zijn echter schaars, we kunnen daarom niet garanderen dat we alle afspraken in de avond kunnen plannen. Het plannen van afspraken gaat altijd in onderling overleg.

Co-eur biedt een multidisciplinaire behandeling. Dit houdt in dat de behandeling uit verschillende onderdelen kan bestaan: Psychologie, psychiatrie (medicatie), voeding, pmt en somatiek.

Psychologie:

Binnen de psychologische behandeling werken we voornamelijk met een vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT/CBT-E/CBT-T). Deze behandeling is erop gericht om niet helpende denkpatronen te veranderen zoals: ”Ik ben niks waard omdat ik te dik ben” of ”ik heb vandaag mijn dieet al verpest, laat ik de rest van de koekjes ook maar opeten”, zodat de eetbuien en het compensatie gedrag afnemen. CGT/CBT-E/CBT-T zijn wetenschappelijk bewezen de meest effectieve behandelingen bij eetstoornissen.

De behandeling bij de afdeling psychologie is voornamelijk individueel, maar kan worden aangevuld met groepsbijeenkomsten.

Wanneer je andere psychische klachten hebt die je eetstoornis beïnvloeden, proberen we deze ook mee te behandelen. Wanneer de psychische klachten te complex zijn, zullen we je voor de behandeling van deze klachten doorverwijzen.

Voeding:

Het is vaak belangrijk om naast de psychische behandeling van de eetproblemen ook het eetpatroon zelf te onderzoeken. Er wordt gekeken naar wat, hoeveel, wanneer, met wie en waarom er wordt gegeten. Hierbij is van belang te ontdekken onder welke omstandigheden er te veel gegeten wordt en hoe eetbuien ontstaan.

Het terugdringen van verstoord eetgedrag wordt op een laagdrempelige wijze bespreekbaar gemaakt. Samen met jou worden realistische behandeldoelen opgesteld gericht op gezond eetgedrag.

Zowel individueel, via E-health en soms in groepsverband werk je aan het veranderen van je eetgedrag. We streven naar gezond en volwaardig eetgedrag waarbij met rust en aandacht genoten kan worden van dagelijks eten en drinken.

Psychomotorische therapie:

Psychomotorische therapie maakt gebruik van een aanpak gericht op lichaamsbeleving en bewegingsgedrag. De werkvormen kunnen je letterlijk in beweging laten komen en/of stil laten staan bij het effect van bewegingservaring op gedachten, emoties, fysiologie en hoe daarmee om te gaan. Concreet kan dit op drie manieren worden ingezet:

   • Functioneel en oefengericht, hierbij wordt doelmatig gewerkt.
   • Ervaringsgericht; hierbij staat de beleving centraal.
   • Confronterend en ontdekkend; hierbij staat het vergroten van zelfinzicht centraal.

Waar mogelijk zullen de psychomotorische behandelsessies in groepsbijeenkomsten plaatsvinden. Op indicatie zullen er ook individuele contacten zijn.

Somatiek:

Een lichamelijk onderzoek en soms een ECG maken deel uit van de intake, hierna kun je gevraagd worden op controle te komen. Labonderzoek dien je al voor de intake via de huisarts te hebben laten doen.

De verdere medische situatie met betrekking tot de eetproblematiek wordt besproken en het team adviseert je hoe hiermee om te gaan.

De verwijzer (huisarts of medisch specialist) wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en de medische situatie.