Behandeling

Co-eur richt zich op het behandelen van eetstoornissen en andere psychische problemen die hiermee samen hangen. We pakken eerst de oorzaak van het (gewichts) probleem aan door de eetstoornis en andere psychische klachten te behandelen. Door naast een psychologische behandeling ook te werken aan een gezond voedings- en beweegpatroon, kan duurzaam gewichtsverlies gerealiseerd worden.

Voor wie?

  • Voor mensen met een eetprobleem en eventueel gewichtsproblemen (geen ondergewicht)
  • Voor mensen die lijden onder hun lichamelijke en/ of psychische klachten.
  • Voor mensen die veel dieet pogingen hebben gedaan, maar geen blijvend resultaat behalen.
  • Voor mensen die gemotiveerd zijn om hun probleem serieus aan te pakken.

Voorwaarden:

  • Je bent minimaal 18 jaar of ouder
  • Je beheerst de Nederlandse taal
  • Je bent in staat zelfstandig deel te kunnen nemen aan de behandeling
  • Je hebt een verwijsbrief van de huisarts
  • Je neemt deel aan alle onderdelen van de behandeling
  • Je hebt een eetstoornis (dit bepalen we tijdens de intake)

Onze exclusiecriteria zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden

Een behandeling bij Co-eur vergt motivatie en inzet van jezelf. Wanneer je na de intake besluit om een behandelovereenkomst aan te gaan met Co-eur, verwachten wij volledige inzet en medewerking van jou. Net zoals je deze ook van ons mag verwachten.

Het traject start altijd met een intake welke een halve dag duurt. Tijdens de intake bepalen we onder andere of er sprake is van een eetstoornis en/ of andere psychische klachten. Indien een een behandeling bij Co-eur voor jou passensd is, stellen we na de intake samen met jou een behandelplan op. In de meeste gevallen duurt de behandeling 6 tot 8 maanden. In deze periode kom je meerdere keren per week op een van onze behandellocaties. Onze behandelaren werken ook in de avonduren. De behandeluren in de avond zijn echter schaars, we kunnen daarom niet garanderen dat we alle afspraken in de avond kunnen plannen. Gedurende de behandeling kan het dus zo zijn dat je ook overdag aanwezig moet zijn. Het plannen van afspraken gaat altijd in onderling overleg.

Co-eur biedt een multidisciplinaire behandeling. Dit houdt in dat de behandeling uit verschillende onderdelen bestaat: Psychologie, voeding, bewegen en somatiek.

Psychologie:

Je behandeling bij de divisie psychologie is erop gericht je van je eetstoornis af te helpen. Wanneer je andere psychische klachten hebt die je eetstoornis beïnvloeden, proberen we deze ook mee te behandelen. Wanneer andere psychische klachten te complex zijn, zullen we je voor de behandeling van deze klachten doorverwijzen.

Binnen de psychologische behandeling werken we voornamelijk met cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze behandeling is erop gericht om niet helpende denkpatronen te veranderen zoals: “Ik ben niks waard omdat ik te dik ben” of “ik heb vandaag mijn dieet al verpest, laat ik de rest van de koekjes ook maar opeten”. CGT is wetenschappelijk de meest effectief bewezen behandeling bij eetstoornissen.

De behandeling bij psychologie is voornamelijk individueel, maar kan worden aangevuld met groepsbijeenkomsten.

Voeding:

Het is van groot belang om naast de psychische behandeling van de eetproblemen ook het huidige eetpatroon te onderzoeken. Er  wordt gekeken naar wat, hoeveel, wanneer, met wie en waarom er wordt gegeten. Hierbij is van belang te ontdekken onder welke omstandigheden er teveel gegeten wordt en hoe eetbuien ontstaan. Het terugdringen van verstoord eetgedrag wordt op een laagdrempelige wijze bespreekbaar gemaakt. Samen met jou worden realistische behandeldoelen opgesteld gericht op gezond eetgedrag.

Zowel individueel, via e-health en in groepsverband werk je aan het veranderen van je eetgedrag. We streven naar gezond en volwaardig eetgedrag waarbij met rust en aandacht genoten kan worden van dagelijks eten en drinken.

Bewegen:

Onze beweegtherapeut meet de fysieke conditie en stelt ter ondersteuning van de psychische behandeling een beweegplan op. Hierdoor kan iedereen op zijn/haar eigen inspanningsniveau starten en doorgroeien met sporten. De beweegvorm en intensiteit wordt bepaald aan de hand van jouw psychische problematiek, interesse, conditie en het klachtenbeeld. Plezier aan bewegen staat centraal. Naast het bewegen zelf is er veel aandacht voor het leerproces en voor bewustwording van het beweeggedrag. Bewegen in de eigen omgeving is een essentieel onderdeel van de behandeling. Dit is noodzakelijk voor een blijvende gedragsverandering.

Somatiek:

Na een uitgebreide medische intake, kom je elke drie maanden op controle bij de verpleegkundige en de arts. Tijdens deze controles worden onder andere het gewicht en de bloeddruk nauwlettend in de gaten gehouden. De verdere medische situatie met betrekking tot de eetproblematiek wordt besproken en het team adviseert je hoe hiermee om te gaan. De verwijzer (huisarts of medisch specialist) wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en de medische situatie.