Co-eur ondersteunt verwijzers

Wanneer verwijzen?

Wanneer u vermoedt dat er bij uw patiënt sprake is van eetgestoord gedrag (te weinig, te veel of te selectief eten, eetbuien, braken, purgeren, etc.) zonder dat er sprake is van levensbedreigend ondergewicht waarvoor een opname nodig is, dan kunt u verwijzen. Naast dit verstoorde eetgedrag is er veelal sprake van complicerende psychische en fysieke co-morbiditeit. Bij psychische co-morbiditeit kan gedacht worden aan stemmings- of angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, ASS, ADHD etc. Voorbeelden van veel voorkomende fysieke co-morbiditeit zijn diabetes type II, hart- en vaatziekten en slaapapneu.

Vermoedt u dat uw patiënt een eetstoornis heeft zonder dat er sprake is van een opnamewens vanwege levensbedreigend ondergewicht, dan kunt u verwijzen. Ook als uw patiënten geen co morbide klachten (psychisch of fysiek) hebben zijn ze welkom bij Co-eur. Uiteraard laten wij u na de intake weten of uw patiënt door ons geholpen kan worden.

Intake

Nadat de aanmelding binnen is, wordt deze gescreend en indien passend wordt uw patiënt op de intakewachtlijst geplaatst. Er wordt contact opgenomen en de wachtende krijgt alvast een account bij Minddistrict om de welkomstmodule en een aantal zelfhulpmodules te volgen. De intake bestaat uit het invullen van vragenlijsten, gesprekken met een psycholoog of psychiater en een somatische screening. Aan het eind van deze intake hoort de cliënt of hij/zij kan gaan starten met een traject bij Co-eur. Wanneer er nog aanvullende diagnostiek nodig is voordat de indicatie gesteld kan worden, wordt dit besproken. Vanzelfsprekend ontvangt u van ons een terugkoppeling.

Start behandeling

Wanneer de intake is afgerond en een behandeling bij Co-eur is geïndiceerd, dan gaat de behandeling van start, soms na een wachttijd.

Vragenlijst screening voedings- en eetstoornissen

Onderstaande vragenlijst kunt u gebruiken als screening om te kijken of er bij uw patiënt mogelijk sprake is van een eetstoornis. Wanneer na het invullen van onderstaande vragenlijst vier of meer vragen met ’ja’ zijn beantwoord, dan betekent dit dat er mogelijk sprake is van een eetstoornis en dat vervolgonderzoek gewenst is.

 • Ben je ontevreden over je eetgewoonten?
 • Eet je wel eens stiekem?
 • Heeft je gewicht invloed op hoe je je voelt?
 • Vind je dat voedsel een belangrijke plaats inneemt in je leven?
 • Ben je wel eens bang geweest om de controle over je eetgedrag te verliezen?
 • Heb je wel eens eetbuien gehad?
 • Heb je wel eens moeite gehad met concentreren omdat je aan eten moest denken?
 • Heb je wel eens schaamte- of schuldgevoelens als je gegeten hebt?

Voor een voedingsstoornis gelden vragen als:

 • Ben je een kieskeurige eter?
 • Zijn er smaken of substanties die je niet in je mond kunt verdragen?
 • Kun je voedingswaren niet eten uit angst voor de gevolgen (kokhalzen, braken, misselijkheid bijv.)?
 • Ben je niet erg geinteresseerd in eten en lijkt het alsof je eetlust kleiner is dan die van andere mensen?