Co-eur biedt een multidisciplinaire behandeling

Co-eur biedt een multidisciplinaire behandeling. Dit houdt in dat de behandeling uit verschillende onderdelen kan bestaan: psychologie, psychiatrie (medicatie), voeding, pmt en somatiek (=arts en verpleegkundige).

Psychologie:

Binnen de psychologische behandeling werken we voornamelijk met een vorm van cognitieve gedragstherapie (CGT/CBT-E/CBT-T). Deze behandeling is erop gericht om niet helpende denkpatronen te veranderen zoals: ”Ik ben niks waard omdat ik te dik ben” of ”ik heb vandaag mijn dieet al verpest, laat ik de rest van de koekjes ook maar opeten”, zodat de eetbuien en het compensatie gedrag afnemen. CGT/CBT-E/CBT-T zijn wetenschappelijk bewezen de meest effectieve behandelingen bij eetstoornissen.

De behandeling bij de afdeling psychologie is voornamelijk individueel, maar kan worden aangevuld met groepsbijeenkomsten.

Wanneer je andere psychische klachten hebt die je eetstoornis beïnvloeden, proberen we deze ook mee te behandelen. Wanneer de psychische klachten te complex zijn, zullen we je voor de behandeling van deze klachten doorverwijzen.

Voeding:

Het is vaak belangrijk om naast de psychische behandeling van de eetproblemen ook het eetpatroon zelf te onderzoeken. Er wordt gekeken naar wat, hoeveel, wanneer, met wie en waarom er wordt gegeten. Hierbij is van belang te ontdekken onder welke omstandigheden er te veel gegeten wordt en hoe eetbuien ontstaan.

Het terugdringen van verstoord eetgedrag wordt op een laagdrempelige wijze bespreekbaar gemaakt. Samen met jou worden realistische behandeldoelen opgesteld gericht op gezond eetgedrag.

Zowel individueel als via E-health werk je aan het veranderen van je eetgedrag. We streven naar gezond en volwaardig eetgedrag waarbij met rust en aandacht genoten kan worden van dagelijks eten en drinken.

Psychomotorische therapie:

Psychomotorische therapie maakt gebruik van een aanpak gericht op lichaamsbeleving en bewegingsgedrag. De werkvormen kunnen je letterlijk in beweging laten komen en/of stil laten staan bij het effect van bewegingservaring op gedachten, emoties, fysiologie en hoe daarmee om te gaan. Concreet kan dit op drie manieren worden ingezet:

      • Functioneel en oefengericht, hierbij wordt doelmatig gewerkt.
      • Ervaringsgericht; hierbij staat de beleving centraal.
      • Confronterend en ontdekkend; hierbij staat het vergroten van zelfinzicht centraal.

Waar mogelijk zullen de psychomotorische behandelsessies in groepsbijeenkomsten plaatsvinden. Op indicatie zullen er ook individuele contacten zijn.

Somatiek

Aan de hand van een medische intake wordt bepaald welke risico factoren er op lichamelijk gebied zijn tgv de eetstoornis. Je kunt naar aanleiding hiervan worden doorverwezen, terugverwezen naar de huisarts of vaker worden teruggevraagd voor controle. Tijdens deze controles worden onder andere het gewicht en de bloeddruk nauwlettend in de gaten gehouden.

De verdere medische situatie met betrekking tot de eetproblematiek wordt besproken en het team adviseert je hoe hiermee om te gaan.

De verwijzer (huisarts of medisch specialist) wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en de medische situatie.

Psychiatrie 

Soms word je verwezen naar een van onze psychiaters voor aanvullend onderzoek of het starten van een medicamenteuze behandeling.

 

Naastenbijeenkomst

Bij Co-eur betrekken en ondersteunen we de naastbetrokkenen van iemand met een eetstoornis, actief bij de behandeling.

Een eetstoornis heeft niet alleen een ingrijpende invloed op het leven van de persoon zelf, ook de impact op de naasten is groot.

Waarschijnlijk leven er veel vragen in jou als naaste, hoe kun je je het beste verhouden tot je naaste en/of de eetstoornis. Wat is een eetstoornis eigenlijk, hoe kan ik bijdragen aan herstel, wat doe ik wel, wat beter niet. Ben je nog zoekende naar jouw rol in het herstel van je naaste?

Bezoek dan onze digitale Naastenbijeenkomst en kom luisteren naar een ervaringsverhaal of stel al je vragen aan de spreker of de ervaringsdeskundige.

Schrijf je hieronder kosteloos in voor een van de digitale Naastenbijeenkomsten.