Co-eur biedt een multidisciplinaire behandeling

Co-eur biedt een multidisciplinaire behandeling. Dit houdt in dat de behandeling uit verschillende onderdelen bestaat: psychologie, voeding, bewegen en somatiek (=arts en verpleegkundige).

Psychologie

 • Je behandeling bij de afdeling psychologie is erop gericht je van je eetstoornis af te helpen. Wanneer je andere psychische klachten hebt die je eetstoornis beïnvloeden, proberen we deze ook mee te behandelen. Wanneer de psychische klachten te complex zijn, zullen we je voor de behandeling van deze klachten doorverwijzen.
 • Binnen de psychologische behandeling werken we voornamelijk met cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze behandeling is erop gericht om niet helpende denkpatronen te veranderen zoals: ”Ik ben niks waard omdat ik te dik ben” of ”ik heb vandaag mijn dieet al verpest, laat ik de rest van de koekjes ook maar opeten”. CGT is wetenschappelijk bewezen de effectiefste behandeling bij eetstoornissen.
 • De behandeling bij de afdeling psychologie is voornamelijk individueel, maar kan worden aangevuld met groepsbijeenkomsten.

Voeding

 • Het is belangrijk om naast de psychische behandeling van de eetproblemen ook het huidige eetpatroon te onderzoeken. Er wordt gekeken naar wat, hoeveel, wanneer, met wie en waarom er wordt gegeten. Hierbij is van belang te ontdekken onder welke omstandigheden er teveel gegeten wordt en hoe eetbuien ontstaan.
 • Het terugdringen van verstoord eetgedrag wordt op een laagdrempelige wijze bespreekbaar gemaakt. Samen met jou worden realistische behandeldoelen opgesteld gericht op gezond eetgedrag.
 • Zowel individueel, via E-health en in groepsverband werk je aan het veranderen van je eetgedrag. We streven naar gezond en volwaardig eetgedrag waarbij met rust en aandacht genoten kan worden van dagelijks eten en drinken.

Psychomotorische therapie

 • Psychomotorische therapie maakt gebruik van een aanpak gericht op lichaamsbeleving en bewegingsgedrag. De werkvormen kunnen je letterlijk in beweging laten komen en/of stil laten staan bij het effect van bewegingservaring op gedachten, emoties, fysiologie en hoe daarmee om te gaan.

  Concreet kan dit op drie manieren worden ingezet:

  • Functioneel en oefengericht, hierbij wordt doelmatig gewerkt.
  • Ervaringsgericht; hierbij staat de beleving centraal.
  • Confronterend en ontdekkend; hierbij staat het vergroten van zelfinzicht centraal.

   

 • Waar mogelijk zullen de psychomotorische behandelsessies in groepsbijeenkomsten plaatsvinden. Op indicatie zullen er ook individuele contacten zijn.

Somatiek

 • Na een uitgebreide medische intake, kom je elke drie maanden op controle bij de verpleegkundige en de arts. Tijdens deze controles worden onder andere het gewicht, het vetpercentage, de buikomvang en de bloeddruk nauwlettend in de gaten gehouden.
 • De verdere medische situatie met betrekking tot de eetproblematiek wordt besproken en het team adviseert je hoe hiermee om te gaan.
 • De verwijzer (huisarts of medisch specialist) wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en de medische situatie.
 • Na het afronden van de behandeling bij Co-eur bestaat de mogelijkheid dat je iedere zes maanden op nacontrole komt bij de verpleegkundige.