Over Co-eur

Co-eur is in 2008 opgericht als hét kennisplatform voor eetstoornissen op het gebied van overgewicht/obesitas. Co-eur is een specialistische GGZ instelling en biedt een multidisciplinaire behandeling van eetstoornissen en daaraan gerelateerde psychische en fysieke klachten.

Daarnaast richten we ons ook op het wetenschappelijk onderzoek rond overgewicht en obesitas. Zo is de Universiteit Maastricht niet alleen betrokken bij de nauwkeurige bewaking van onze behandelingen, maar samen zijn we voortdurend bezig onze behandeling door te ontwikkelen. Onderzoek gebeurt zowel tijdens als na het behandeltraject om de effecten op langere termijn te meten. Door eetstoornissen veelvuldig aan wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen kunnen eetstoornissen met (ernstig) overgewicht als gevolg in de toekomst nog effectiever worden behandeld of zelfs preventief worden aangepakt.

Co-eur maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk

Sinds 2015 maakt Co-eur deel uit van Zorg van de Zaak Netwerk. Zorg van de Zaak is een netwerkorganisatie van arbobedrijven, expertisebedrijven en zorgbedrijven met ruim 5.300 medewerkers. Vanuit het netwerk wordt integrale ondersteuning rond impactvolle momenten geboden op het werk, thuis en in de (poli)kliniek. Hierdoor kunnen mensen blijven werken en meedoen in de samenleving. Daarmee vormt Zorg van de Zaak een uniek platform voor participatie.

Onze visie is dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen participeren in werk en maatschappij. Daarom streven we ernaar om mensen te laten deelnemen en helpen we op alle momenten dat dit niet zo is. Hiermee willen we een wezenlijke bijdrage leveren aan een gezonder, vitaler en gelukkiger Nederland.

Lees meer op zorgvandezaak.nl

 

Sponsoring Het BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen, Het BeterBoek helpt hierbij. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!