Over Co-eur

Co-eur is in 2008 opgericht als hét kennisplatform voor eetstoornissen op het gebied van overgewicht/obesitas. Co-eur is een specialistische GGZ instelling en biedt een multidisciplinaire behandeling van eetstoornissen en daaraan gerelateerde psychische en fysieke klachten.

Daarnaast richten we ons ook op het wetenschappelijk onderzoek rond overgewicht en obesitas. Zo is de Universiteit Maastricht niet alleen betrokken bij de nauwkeurige bewaking van onze behandelingen, maar samen zijn we voortdurend bezig onze behandeling door te ontwikkelen. Onderzoek gebeurt zowel tijdens als na het behandeltraject om de effecten op langere termijn te meten. Door eetstoornissen veelvuldig aan wetenschappelijk onderzoek te onderwerpen kunnen eetstoornissen met (ernstig) overgewicht als gevolg in de toekomst nog effectiever worden behandeld of zelfs preventief worden aangepakt.

Co-eur onderdeel van Zorg van de Zaak

Sinds 2015 is C0-eur onder deel van Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg en medische zorg. Zo’n 3.000 medewerkers zijn dagelijks bezig met organisaties en mensen te helpen om gezonder te leven en te werken.

Tot het netwerk behoren naast Co-eur, arbodiensten, verslavingszorg, bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologische ondersteuning en medische zorg.

Sponsoring Het BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen, Het BeterBoek helpt hierbij.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!