Privacy Statement

Bij Co-eur helpen we mensen met (ernstig) overgewicht om hun eetstoornis aan te pakken. Met onze unieke multidisciplinaire behandeling op maat bieden wij een structurele oplossing voor je gewichtsprobleem, de eerste stap naar een gezonder en gelukkiger leven!! De professionals die bij ons werken zijn hoogopgeleid en voldoen vanzelfsprekend aan alle kwaliteitseisen van hun beroepsgroep.

Vanaf het intaketraject deel je -gevoelige- persoonsgegevens met ons. Wij zien bescherming van jouw privacy als de basis van de vertrouwensrelatie die we met jou aangaan. Je kunt er dan ook op vertrouwen dat we zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens omgaan.

Bij jouw aanmelding bij Co-eur ontvangen wij van jou of jouw verwijzer (bijvoorbeeld jouw huisarts of ander medisch specialist) de benodigde persoonsgegevens. Wanneer de behandeling bij Co-eur start, wordt er een dossier aangelegd. Co-eur verzamelt daarbij alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van haar taken.

Co-eur maakt deel uit van het Zorg van de Zaak Netwerk, een netwerk van bedrijven op het gebied van arbeid en gezondheid. Zoals je in dit privacystatement zult merken, wordt een aantal zaken rondom privacy en gegevensbescherming voor Co-eur centraal geregeld vanuit het Netwerk.