Zorgprestatiemodel

Zorgprestatiemodel

Per 1 januari 2022 wordt, naar verwachting, het ZorgPrestatieModel (ZPM) ingevoerd. Op de website www.zorgprestatiemodel.nl staat alle actuele informatie hierover, soms ook in de vorm van duidelijke filmpjes, zoals deze.

Het ZPM moet ervoor zorgen dat het voor cliënt en zorgprofessional makkelijker wordt om samen aan het herstel- en/of behandeldoel te werken. Makkelijker doordat bijvoorbeeld de administratie minder complex wordt en de je als cliënt beter zicht hebt in de kosten van een behandeling.

Eigen risico:
In het ZPM wordt er sneller afgerekend. Waar er nu na het afsluiten van een behandeling een bepaalde module (dat heet DBC – Diagnose-Behandel-Combinatie) wordt afgerekend, wordt dit binnen het ZPM per maand gedaan. Dit betekent ook wat voor de timing van het eigen risico. Reken je af aan het einde van de hele behandeling, dan is dat voor de meesten pas nadat een jaar om is, en dan is vaak het eigen risico al opgebruikt. Ga je per maand factureren, dan zal je dit dus niet per se meer betalen, maar wel eerder in het jaar. Het betekent dat je van je verzekeraar eerder een factuur krijgt om het eigen risico te betalen als je behandeld wordt bij Co-eur.

Twee kritieke punten:
Het veranderen van de manier van inkopen (van DBC naar ZPM) betekent ook wat voor jou als cliënt. Zeker in de overstapfase zul je daar wat van merken.

  • Overstappen naar deze nieuwe financiering betekent mogelijk twee keer je eigen risico betalen.
    1. Per 31-12-2021 wordt er gewerkt met een zogenoemde ‘harde afkap’. Dit betekent dat alle GGZ organisaties in Nederland die gecontracteerd met verzekeraars werken, per 31-12-2021 een lopende behandeling moeten stoppen en per 1-1-2022 weer opstarten.
    2. Heb je dus in 2021 een rekening gekregen voor je eigen risico, en loopt je behandeling in 2022 door, dan kan het zijn dat je voor dezelfde behandeling in 2022 opnieuw een factuur van je verzekeraar krijgt voor het eigen risico.
  • In het nieuwe stelsel wordt er per maand in maandelijkse delen afgerekend, en niet meer na het einde van een behandeling ineens. Dit betekent dus dat je als cliënt kleinere stukken, maar wel vanaf het begin van het jaar van je zorgverzekeraar rekeningen krijgt. Als je het om welke reden dan ook niet kunt betalen, meld je dan bij je verzekeraar, en kijk of je bijvoorbeeld gespreid kunt betalen. Mogelijk kun je ook geld krijgen via je gemeente, de zogenoemde minima-steun, kijk daarvoor op de site van je eigen gemeente.

Definitief of nog niet?
Op het moment is het ZPM nog niet in alle details goed ingericht. Het zou kunnen dat de invoering wordt uitgesteld, of dat er voor het eigen risico een andere keuze gemaakt wordt. Op dit moment is er door de landelijke overheid nog geen regeling gemaakt (zie website van de Nederlandse Zorgautoriteit).

Waarom dan dit bericht?
Co-eur levert net als collega-organisaties in het land, behandelingen binnen het GGZ-domein. De zorgverzekeraar koopt deze zorg in bij op kwaliteit getoetste organisaties zoals Co-eur, met kwaliteit, noodzakelijkheid en (transparantie over) kosten als belangrijke factoren. Het meeste loopt via je eigen zorgverzekeraar. Als je vragen hebt, neem dan contact op met je verzekeraar.

Toch vinden we het vanuit Co-eur belangrijk dat ook wij je goed informeren. Hoewel er rondom de overstap naar het ZPM nog veel niet zeker is, willen we op het vlak van kosten en eigen risico niet langer wachten met communiceren. Het belangrijkste is dat je goede zorg krijgt, en je verplichte eigen risico zou geen belemmering mogen zijn, maar natuurlijk is dat voor iedereen een ander perspectief.

MIND (de landelijke cliëntenvertegenwoordiging) is in actie gekomen
MIND heeft recent de media gezocht en gevonden. De overstap met dubbele betaling en met name het jaarlijks opnieuw betalen van het eigen risico bij chronische klachten is voor MIND een groot probleem. Ze hebben de partijen opgeroepen om de invoering van het ZPM terug te draaien en/of betere afspraken te maken. Kijk op de website van MIND om de actuele stand van zaken hierover te lezen.

Omdat MIND zich via de media heeft gemeld in dit proces, kan het best zijn dat er nog wat gaat veranderen voordat het ZPM wordt ingevoerd. We zullen bij Co-eur alles nauwgezet volgen, en waar relevant hierover ook communiceren via bijvoorbeeld onze website.

Factsheet ZorgPrestatieModel en eigen risico
In de factsheet lees je wat er verandert en wat je hiervan kan merken.