Factsheet Zorgprestatiemodel en eigen risico

Vanaf 1 januari 2022 worden ggz-behandelingen betaald volgens het zorgprestatiemodel. Dit is een bekostiging op basis van zorgprestaties en niet meer op basis van zorgtrajecten. Vanaf 2022 werkt het eigen risico voor ggz-behandelingen dan net als voor de meeste andere zorgsoorten. Dit heeft soms wel gevolgen voor de patiënt. In deze factsheet lees je wat er verandert en wat de patiënt hiervan kan merken.