Zo verkrijg/promoot je een positief lichaamsbeeld

Wat zie je wanneer je naar jezelf in de spiegel kijkt? Wanneer je deze vraag stelt aan jongeren en jongvolwassenen zullen velen aangeven dat ze ontevreden zijn over één of meerdere aspecten van hun eigen lichaam. Jongeren vinden het namelijk erg belangrijk wat anderen van hun lichaam denken: ze idealiseren een perfect uiterlijk en proberen schoonheidsidealen na te streven. Dit stelt Nina Palmeroni, doctoraatsonderzoeker aan de KU Leuven.

Zij pleit er daarom voor dat we op een andere manier naar onszelf gaan kijken. In de preventie en behandeling van lichaamsontevredenheid en de risico’s die hiermee gepaard gaan, wordt er meer en meer ingezet op het promoten van een positief lichaamsbeeld. Maar dit is een complex gegeven en vraagt ook tijd.

Palmeroni geeft daarom een paar tips:

  • We kunnen ook op een andere manier naar ons lichaam kijken, bijvoorbeeld door te focussen op lichaamscompetenties. Hierbij wordt de focus van “Hoe ziet mijn lichaam er uit” verlegd naar “Wat kan mijn lichaam?”.
  • Ook het beoefenen van yoga kan een belangrijke rol spelen bij een positief lichaamsbeeld. Onderzoek heeft reeds positieve effecten van yoga aangetoond bij lichaamsontevredenheid, verstoord eetgedrag en zelfobjectificatie. Het is een activiteit waarbij de focus ligt op het verbinden van lichaam en geest waarbij een positief lichaamsbeeld wordt nagestreefd en het ervaren van het lichaam als een object wordt tegengegaan.
  • Focus op positieve eigenschappen omdat deze losstaan van het uiterlijk.

Bekijk ook deze tips voor van onze psycholoog Esther Jansen over hoe je positiever kunt worden over jouw zelfbeeld.


Bij Co-eur kun je terecht voor professionele begeleiding bij jouw eetprobleem. We kijken verder dan je eetgedrag, en in het bijzonder naar onderliggende mentale mechanismen. Het krijgen van een positief lichaamsbeeld kan een onderdeel zijn van de behandeling.