RIVM waarschuwt voor teveel suiker in voedingsmiddelen

De levensmiddelenindustrie doet nog onvoldoende om suiker in voedingsmiddelen te verminderen. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bleef het suikergehalte in vrijwel alle voedingsmiddelen in de afgelopen vijf jaar gelijk. Dat staat haaks op de afspraak uit 2014 tussen het ministerie van Volksgezondheid en brancheorganisaties van de voedingsmiddelenindustrie, retail, horeca en catering om voedingsmiddelen minder zoet, zout en vet te maken.  Positief is dat RIVM meldt dat zoutgehaltes van verschillende productgroepen zijn gedaald ten opzichte van 2011.

Lees meer