Deskundigen pleiten voor gezonde lunch op school

Hoogleraren Onno van Schayck, Jaap Seidell en Maria Jansen willen dat Nederlandse kinderen via school gestimuleerd worden om gezonder te eten. Dit levert namelijk veel winst op bij bestrijding van overgewicht en obesitas bij kinderen. Uit onderzoek blijkt dat slechts 1% van de kinderen de voorgeschreven 150 gram groente per dag eten.

In samenwerking met de Universiteit Maastricht werd vier jaar lang de leefstijl, eetgewoontes en leerprestaties op acht basisscholen gemonitord. Ruim 1.200 leerlingen op vier scholen kregen extra tijd voor bewegen en gezonde voeding. Met positieve resultaten.