Nederlandse kinderen zijn kampioen stilzitten

Recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek tonen aan dat slechts 55 procent van de kinderen van 4 tot 12 jaar voldoende beweegt. In de praktijk betekent dit dat de overige 45 procent minder dan één uur per dag aan matige intensieve inspanning doet. Dat is zorgelijk, want beweeggedrag wordt al op kinderleeftijd aangeleerd. Sport je als kind weinig, dan ben je als volwassene vaak ook minder actief. Daarom is het belangrijk om beweging al op jonge leeftijd te stimuleren.

Lees meer