Met Co-eur werken aan herstel: op naar een gezond eetpatroon

Voor u als verwijzer

Wij zijn een instelling voor mensen met een voedings- en/of eetstoornis. Denk daarbij aan anorexia nervosa, boulimia nervosa en/of de selectieve eetstoornis arfid. Co-eur helpt bij herstel en de ontwikkeling van een gezond eetpatroon. En: de beweging naar een betere kwaliteit van leven.

Onze aanpak

 • Bij de behandeling staat de eetstoornis voorop. Soms blijkt dat er nog andere problemen zijn. Als het kan, werken we daar ook aan.
 • We gaan voor een zo duurzaam mogelijk resultaat.
 • We bieden behandelingen die zich bewezen hebben. Individueel of groepsgericht. Klassiek versus lichaamsgerichte therapie. Welke het beste past, bepalen we samen met de cliënt én is afhankelijk van de hulpvraag en mogelijkheden.
 • We ontvangen cliënten op een warme en professionele manier.
 • Afspraken kunnen ook online plaatsvinden. Zo passen ze in iedere agenda.
 • Onze wachttijd is minimaal en benutten we, zodat cliënten goed voorbereid en gemotiveerd aan de slag gaan. Dit alles vergroot het perspectief én de slagingskansen.
 • Cliënten gaan zelf aan de slag. Het is namelijk hun eetstoornis. Onder onze begeleiding zetten ze zelf stappen. En leren ze het anders te doen.

Na een doorverwijzing

Binnen een week nemen wij contact op met uw patiënt om een eerste gesprek te plannen. In de eerste weken bereidt de patiënt zich voor op de behandeling. Dat gebeurt bijvoorbeeld met de zelfhulpmodules van ons Minddistrict-platform. Meestal gaan we na ongeveer 4 weken samen aan de slag.

Vaak is een eetstoornis een groot geheim.

Help het gesprek erover aan te gaan.

Dat is een eerste stap om een eetstoornis te overwinnen.

Co-eur heeft alle expertise in huis én durft alle eetstoornissen aan.

Belangrijk voor u als verwijzer

Wat we belangrijk vinden, is dat we als Co-eur en u als verwijzer samen blijven optrekken. Ondanks dat wij de zorg (tijdelijk) overnemen, houden we de lijnen graag kort. Op sommige momenten kunt u ons wellicht van extra informatie voorzien. Andersom geven wij u graag de informatie die nodig is om de patiënt op de lange termijn succesvol te blijven begeleiden.

Als verwijzer hoeft u zelf geen lab-onderzoek te doen. Wel vragen we u om lab uitslagen mee te sturen, die er al zijn. Dat is wel zo efficiënt. Zijn er nog geen waarden, dan voeren wij het lab-onderzoek uit.

Afvallen is nooit het eerste doel. Aankomen soms wel.

We richten ons altijd op het verbeteren van de kwaliteit van leven en een gezond eetpatroon.

Financiering

Voor onze specialistische behandelingen hebben we met alle grote verzekeraars overeenkomsten. Is uw patiënt bij een niet gecontracteerde verzekeraar verzekerd? Neem dan contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Kijk voor meer informatie ook op onze website.

Wanneer past uw patiënt niet bij Co-eur?

 • Als iemand jonger dan 18 jaar is
 • Als iemand anorexia nervosa heeft met een BMI van 17 of lager
 • Als iemand regelmatig in een crisis raakt? Dan is onze zorg en behandeling niet passend. We hebben namelijk geen crisisdienst.
 • Als iemand ernstig suïcidaal is
 • Als er een opname of intensieve dagbehandeling nodig is. In dit geval werken we alleen als co-behandelaar mee aan het herstel.

Wat als de behandeling niet slaagt of uw patiënt niet past bij Co-eur?

We laten niemand vallen. We geven iemand advies voor een andere vervolgstap en verwijzen hem of haar naar een andere partij die wel kan helpen. Op dat moment zorgen we waar mogelijk voor een goede overbrugging.

Onze maatschappelijke rol

Wij pakken graag onze maatschappelijke rol. We helpen stigmatisering tegen te gaan en taboes over voeding- en eetstoornissen te doorbreken.

Co-eur is lid van de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE). Een vereniging voor professionals die werken met patiënten met voedings- en eetstoornissen. Gezamenlijk hebben wij als doel de structuur en kwaliteit van zorg voor patiënten met een voedings- of eetstoornis te verbeteren én onderzoek en preventie te bevorderen. Wij zetten als Co-eur daarmee ook in op kennisuitwisseling en onderzoek. Bijvoorbeeld door collega’s uit te dagen referaten te houden.