Co-eur voor mensen met eet- en gewichtsproblemen

Heb je een eetprobleem en eventueel gewichtsproblemen (geen ondergewicht)? Lijd je onder lichamelijke en/of psychische klachten? Deed je vaak een dieetpoging, maar zonder blijvend resultaat? Ben je gemotiveerd om je probleem serieus aan te pakken en voldoe je aan de onderstaande voorwaarden, dan ben je van harte welkom bij Co-eur.

 • Je bent minimaal 18 jaar of ouder;
 • Je beheerst de Nederlandse taal;
 • Je bent in staat zelfstandig deel te nemen aan de behandeling;
 • Je bent gemotiveerd om tijd te investeren in de behandeling;
 • Je hebt een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist;
 • Je hebt een eetstoornis (dit bepalen we tijdens de intake);
 • Je hebt géén ondergewicht.

Wil je weten of jij ondergewicht of overgewicht hebt?

Bereken hier je BMI

Start behandeling

De behandeling start altijd met een intake die verdeeld is over twee dagen. Tijdens de intake bepalen we onder andere of er sprake is van een eetstoornis en/of andere psychische klachten. Na de intake stellen we samen met jou een behandelplan op. In de meeste gevallen duurt de behandeling zes tot acht maanden. In deze periode kom je meerdere keren per week op een van onze behandellocaties.

Multidisciplinaire behandeling

Co-eur biedt een multidisciplinaire behandeling. Dit houdt in dat de behandeling uit verschillende onderdelen bestaat: psychologie, voeding, bewegen en somatiek (= lichamelijke controle bij arts en verpleegkundige).

 • Psychologie
  • Je behandeling bij de afdeling psychologie is erop gericht je van je eetstoornis af te helpen. Wanneer je andere psychische klachten hebt die je eetstoornis beïnvloeden, proberen we deze ook mee te behandelen. Wanneer de psychische klachten te complex zijn, zullen we je voor de behandeling van deze klachten doorverwijzen.
  • Binnen de psychologische behandeling werken we voornamelijk met cognitieve gedragstherapie (CGT). Deze behandeling is erop gericht om niet helpende denkpatronen te veranderen zoals: ”Ik ben niks waard omdat ik te dik ben” of ”ik heb vandaag mijn dieet al verpest, laat ik de rest van de koekjes ook maar opeten”. CGT is wetenschappelijk bewezen de effectiefste behandeling bij eetstoornissen.
  • De behandeling bij de afdeling psychologie is voornamelijk individueel, maar kan worden aangevuld met groepsbijeenkomsten.
 • Voeding
  • Het is belangrijk om naast de psychische behandeling van de eetproblemen ook het huidige eetpatroon te onderzoeken. Er wordt gekeken naar wat, hoeveel, wanneer, met wie en waarom er wordt gegeten. Hierbij is van belang te ontdekken onder welke omstandigheden er teveel gegeten wordt en hoe eetbuien ontstaan
  • Het terugdringen van verstoord eetgedrag wordt op een laagdrempelige wijze bespreekbaar gemaakt. Samen met jou worden realistische behandeldoelen opgesteld gericht op gezond eetgedrag.
  •  Zowel individueel, via E-health en in groepsverband werk je aan het veranderen van je eetgedrag. We streven naar gezond en volwaardig eetgedrag waarbij met rust en aandacht genoten kan worden van dagelijks eten en drinken.
 • Psychomotorische therapie
  • Psychomotorische therapie maakt gebruik van een aanpak gericht op lichaamsbeleving en bewegingsgedrag. De werkvormen kunnen je letterlijk in beweging laten komen en/of stil laten staan bij het effect van bewegingservaring op gedachten, emoties, fysiologie en hoe daarmee om te gaan.Concreet kan dit op drie manieren worden ingezet:
   • Functioneel en oefengericht, hierbij wordt doelmatig gewerkt.
   • Ervaringsgericht; hierbij staat de beleving centraal.
   • Confronterend en ontdekkend; hierbij staat het vergroten van zelfinzicht centraal.

   Waar mogelijk zullen de psychomotorische behandelsessies in groepsbijeenkomsten plaatsvinden. Op indicatie zullen er ook individuele contacten zijn.

 • Somatiek
  • Na een uitgebreide medische intake, kom je elke drie maanden op controle bij de verpleegkundige en de arts. Tijdens deze controles worden onder andere het gewicht en de bloeddruk nauwlettend in de gaten gehouden.
  • De verdere medische situatie met betrekking tot de eetproblematiek wordt besproken en het team adviseert je hoe hiermee om te gaan.
  • De verwijzer (huisarts of medisch specialist) wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en de medische situatie.