Verzekeraars gaan hulp bij obesitas vergoeden

Binnenkort kunnen mensen met obesitas een beroep doen op hun zorgverzekeraar als zij hun gewicht willen aanpakken. Gisteren (1 juni jl.) werd bekendgemaakt dat sommige behandelingen tegen overgewicht in het basispakket komen. Bijvoorbeeld behandelingen die gericht zijn op gedragsverandering en die onder begeleiding zijn van een diëtist en/of psycholoog. ‘Iedereen die het nodig heeft, kan straks gewoon via de huisarts goede begeleiding krijgen om gezonder te leven. We gaan ervanuit dat deze mensen vervolgens ook weer beter mee kunnen doen in de samenleving. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten’, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis.

Lees meer