Stemming en voedselverleiding beïnvloeden het succes van lijnen

Mensen ervaren in verschillende mate aantrekkingskracht tot voedsel. Zo blijkt uit promotie onderzoek van Renate Neimeijer. Volgens haar zijn er opmerkelijke verschillen tussen onsuccesvolle lijners, succesvolle lijners en niet-lijners, die onder meer te maken hebben met stemming. Zowel mensen met anorexia als de onsuccesvolle lijners bleken meer aandacht voor voedsel te hebben dan mensen die niet bezig zijn met lijnen. ‘Blijkbaar is voedsel in beide groepen zo belangrijk dat het sterk de aandacht trekt. Dit houdt mogelijk verstoord eetgedrag -van zowel teveel al te weinig eten- in stand,’ aldus Neimeijer. Het verschil is wel dat anorexiapatiënten minder geneigd zijn om op voedselplaatjes af te gaan dan onsuccesvolle lijners. Daarnaast zijn onsuccesvolle lijners eerder geneigd om op voedsel af te gaan als ze blij zijn, en niet-lijners als zij zich somber voelen.

Lees meer