Overgewicht oorzaak daling levensverwachting in VS

Voor het eerst in twintig jaar is de levensverwachting van Amerikanen gedaald. Dat is te wijten aan sterfte door onder andere hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekte. Overgewicht is naast vergrijzing en een verslechterende economische situatie een van de achterliggende oorzaken voor de hogere sterfte.

Lees meer.