Obesitas kan erfelijk zijn, maar kans is niet groot

Bij het gros van de obesitas-patiënten is er geen sprake van een genetische oorzaak. Toch sluit dat niet uit dat obesitas erfelijk kan zijn. Uit onderzoek van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum blijkt dat bij 4 procent van de mensen met obesitas sprake is van een deels genetische oorzaak. En in nog eens 5 procent wordt een mogelijke erfelijke oorzaak gevonden. Obesitas is dan ook een complexe aandoening, waarbij erfelijke factoren zeker een rol kunnen spelen. Lees meer.