Mensen met obesitas proeven minder

Obesitas heeft al genoeg nadelen, maar volgens onderzoek van Andrew Kaufman, Robin Dando en collega’s aan de Cornell University leidt het ook tot minder smaak.

Voor het onderzoek werden groepen muizen een dieet met 14 procent vet of een dieet met 58 procent vet gevoerd. Niet geheel tegen de verwachting in, wogen de muizen uit de tweede groep na acht weken ruim een derde meer dan de andere muizen. Na verder onderzoek bleek echter dat de dikkere muizen ook 25 procent minder smaakpapillen hadden.

Onderzoek laat zien dat dit zo is bij muizen, aanvullend onderzoek zal nog moeten uitwijzen of dit ook geldt voor mensen.  

Lees meer