Meer twintigers kampen met overgewicht

Uit de CBS Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2018 is gebleken dat, in vergelijking met 2017, vooral meer twintigers te maken hebben met overgewicht en obesitas. In 2017 kampte nog 27,9 procent van de twintigers met overgewicht, maar in het afgelopen jaar is dat gestegen naar 32,5 procent. Bij een BMI boven de 25 is er sprake van overgewicht. Is een BMI hoger dan 30? Dan spreekt men van obesitas. Ook dit verschijnsel is onder twintigers toegenomen, van 7,1 naar 7,9 procent. Hoogleraar Jaap Seidell stelt dat het wel belangrijk is om naast BMI ook naar buikomvang te kijken. Iemand met een normaal BMI kan toch te veel vet hebben rondom de buikzone en loopt daarmee een verhoogde kans op diabetes, hart- en vaatziekten.

Lees meer of neem vrijblijvend contact met ons op voor hulp bij overgewicht.