Meer bewegen verkleint kans op diabetes

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt twintig minuten bewegen per dag aan, maar echte gezondheidsvoordelen komen pas voor bij meer beweging. Onderzoekers van verschillende Amerikaanse en Australische universiteiten vergeleken 174 studies naar de effecten van beweging. Uit die analyse blijkt dat verschillende huishoudelijke klusjes per week doen al kan helpen om de kans op ziektes als diabetes te verkleinen. De WHO beveelt momenteel 600 MET-minuten per week aan, wat gelijk staat aan ongeveer 150 minuten wandelen of 75 minuten rennen. Om de kans op diabetes maar ook darmkanker en hartklachten te verkleinen, zou dat volgens de wetenschappers omhoog moeten tot 3.000 tot 4.000 MET-minuten per week. 

Lees meer.