Meer aandacht voor mentaal welzijn van schoolkinderen in België

In België krijgt de mentale gezondheid van kinderen in het basis- en secundair onderwijs meer prioriteit. De medische onderzoeken bij de schoolarts zullen meer gericht zijn op het welbevinden en de leefgewoonten van de leerlingen dan dat nu het geval is. Nu wordt alleen naar het medische welzijn van kinderen gekeken. Dit onderzoek naar de mentale gezondheid van kinderen is belangrijk in het kader van preventieve gezondheidszorg. Zo zullen (geestelijke) gezondheidsproblemen vroeg kunnen worden opgespoord, ter bevordering van een gezonde ontwikkeling van het kind. Lees meer