Integraal behandelplan verbetert kwaliteit van leven

Psychiater Wiepke Cahn, werkzaam bij UMC Utrecht en Altrecht, pleit voor een integratie van psychiatrie en andere medische specialismen, zoals diabetes, longproblemen, hart- en vaatziekten en obesitas. Cahn: ‘Laten we niet in hokjes denken, maar lichamelijke en psychische aandoeningen als één geheel zien.’ Vanuit een geïntegreerde aanpak kunnen patiënten uitgebreid worden gescreend: hun leefstijl wordt in kaart gebracht en er wordt gekeken naar de bijwerkingen van de medicatie. Op basis daarvan krijgen ze een advies hoe ze stap voor stap hun leefstijl kunnen verbeteren. ‘Met een mooi integraal behandelplan kunnen we de kwaliteit van leven echt verbeteren,’ aldus Cahn. Lees meer