Gevolgen eetproblemen voor deelname arbeidsmarkt en maatschappij

Eetproblemen of een eetstoornis hebben gevolgen op verschillende aspecten van het leven. Zo zijn er gevolgen op de arbeidsmarkt, sociale leven en op het algemeen welbevinden. De meeste mensen met eetproblematiek – nu of in het verleden – geven aan niet voldoende te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat blijkt uit de resultaten van 765 ingevulde vragenlijsten uit de eerste meting van het Nederlands Eetstoornissen Register (NER).

Volwassen NER deelnemers hebben een relatief hoog opleidingsniveau maar lijken minder uur per week te werken en meer te verzuimen dan gezonde leeftijdsgenoten. Ze vinden zichzelf onvoldoende succesvol als het gaat om hun bijdrage aan de maatschappij. Mensen die in het verleden eetproblemen hebben ervaren laten een gunstiger beeld zien, maar deze groep is op verschillende vlakken nog niet op het niveau van de gemiddelde Nederlander.

Drie van vier niet gelukkig
Uit de eerste meting blijkt verder dat eetproblemen en eetstoornissen grote gevolgen hebben voor het leven. Mensen met eetproblematiek hebben vaak ook angstklachten (65%) of depressieklachten (54%). Bovendien is de kwaliteit van leven laag. Drie van de vier mensen die nu of in het verleden eetproblematiek heeft ervaren is niet gelukkig.

Veel impact op het leven
Hoofdonderzoeker prof. Dr. Rita Slof, werkzaam bij GGZ Rivierduinen: “Deze eerste meting laat duidelijk zien wat voor impact het hebben van eetproblemen of een eetstoornis heeft op verschillende aspecten van het leven. Zo zijn er gevolgen op de arbeidsmarkt: meer parttime werken en een hoog ziekteverzuim. Op het sociale leven: de helft is tevreden met zijn of haar sociale contacten. En op het algemeen welbevinden: de kwaliteit van leven is laag (ook bij mensen die in het verleden eetproblematiek hebben ervaren) en minder dan de helft van de ondervraagden vindt dat hij voldoende kan deelnemen aan de maatschappij. Met het onderzoek van het NER hopen we er de komende jaren achter te komen hoe we de ontwikkeling en de gevolgen van de eetproblematiek in positieve zin kunnen beïnvloeden.”

Gemiddelde duur eetproblematiek is ruim 9 jaar
Daarnaast laten de resultaten zien dat de meest voorkomende symptomen dwangmatig/overmatig bewegen en eetbuien zijn en dat mensen gemiddeld 9,2 jaar last hebben van eetproblemen. De meerderheid (84%) heeft één of meerdere behandelingen gevolgd, gemiddeld volgden zij drie keer een behandeltraject voor deze aandoening.

Lange termijn effect eetproblematiek
GGZ Rivierduinen Eetstoornissen Ursula richtte het NER op in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam en de vereniging rond eetstoornissen WEET. Met het NER willen de deelnemende organisaties het lange termijn effect onderzoeken van het hebben van een eetstoornis of eetproblemen.

Lees de rapportage