Geen verband tussen antibiotica en obesitas bij kinderen

Er blijkt een verband te bestaan tussen infecties en overgewicht bij kinderen. Eerdere studies laten zien dat het gebruik van antibiotica op jonge leeftijd kan leiden tot overgewicht bij kinderen op latere leeftijd. In deze nieuwe studie was geen verschil te zien in het risico op obesitas tussen kinderen die behandeld waren met antibiotica en kinderen die onbehandelde infecties hadden. Dit spreekt dus tegen dat antibiotica de kans op overgewicht vergroot en laat zien dat het juist de infecties zijn die hierbij een rol spelen.

Lees meer.