Dinsdag 3 oktober: informatieavond voor verwijzers en behandelaars in Maastricht

Op dinsdag 3 oktober a.s. organiseert Co-eur wederom een informatieavond voor u als verwijzer en/of behandelaar. Het doel van deze bijeenkomsten is u goed te informeren over onze werkwijze, onze expertise met u te delen en de samenwerking te zoeken dan wel te bestendigen. Bij deze nodigen wij u van harte uit voor deze informatieavond welke zal plaatsvinden op onze locatie Randwycksingel 35 te Maastricht.

Programma
17.45 uur: Ontvangst met koffie en broodjes
18.15 uur: Wat doet Co-eur, wat is onze doelgroep en waarin onderscheiden wij ons?
19:00 uur: Pauze
19.15 uur: Presentatie “Langzaam afvallen is beter dan snel afvallen” en andere afvalmythes
20.30 uur: Afsluiting met mogelijkheid tot napraten

Over Co-eur
Co-eur is een specialistische GGZ-instelling die zich richt op de behandeling van eetstoornissen bij volwassenen met (ernstig) overgewicht en andere psychische problemen die hiermee samenhangen. Co-eur behandelt cliënten met complexe problematiek, waarbij de kwaliteit van leven onder druk staat en waarvoor specialistische, multidisciplinaire behandeling nodig is. Ons team bestaat uit een hoofdbehandelaar (psychiater, klinisch psycholoog of psychotherapeut), psycholoog, diëtist, fysiotherapeut, verpleegkundige en een arts. Zij werken nauw samen om de behandeldoelen van onze cliënten te realiseren.

Aanmelden
Als u zich wilt aanmelden voor onze informatieavond, dan kan dat door vóór 28 september a.s. een mail te sturen naar [email protected] of telefonisch via nummer 088-277 88 39. Bij de aanmelding kunt u aangeven of u zich voor de hele avond of alleen voor het eerste, informatieve gedeelte inschrijft. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van uw inschrijving.

Bent u op dinsdag 3 oktober verhinderd, maar wilt u persoonlijk door ons geïnformeerd worden, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. In overleg maakt hij graag een afspraak bij u in de praktijk.  Wij zien uw komst graag tegemoet.

Inhoud presentatie “Langzaam afvallen is beter dan snel afvallen” en andere afvalmythes
Eten is voor veel mensen met (ernstig) overgewicht zowel de beste vriend als de grootste vijand. Mensen met verstoord eetgedrag, zoals eetbuien of grazen, zullen naast een eetstoornis vaak (ernstig) overgewicht ontwikkelen.

Overgewicht is een wereldwijd groeiend probleem. In Amerika is de helft van de mensen obees, in Nederland lijken we hard op weg dat voorbeeld te volgen. Inmiddels heeft de helft van de Nederlanders overgewicht en is één op de zeven Nederlanders obees. Obesitas brengt risico’s met zich mee die niet gering zijn. Het scala van ziektes en klachten waarop obesen meer risico lopen, is breed. Dat risico stijgt vaak exponentieel met het stijgen van het BMI. Volwassenen met obesitas hebben een verminderde levensverwachting, concreet betekent dit een verwachting van 6 tot 7 jaar minder vergeleken met mensen zonder obesitas. Het is een serieus probleem dat serieuze aandacht nodig heeft!

Voor mensen met overgewicht of obesitas is blijvend minder wegen een moeilijke opgave. Informatie die dit tegenwerkt is hierbij niet welkom. Via de media worden we overweldigd met informatie over hoe we slanker kunnen worden. Waarheden, halve waarheden en onwaarheden wisselen elkaar af waardoor het bijna onmogelijk wordt om door de wirwar aan informatie te achterhalen wat hierover nu echt waar is.

Zijn laag calorische zoetstoffen, zoals aspartaam en stevia, nu een hulpmiddel om af te vallen of werken ze juist averechts? Kunnen we mensen met overgewicht of obesitas best een realistisch te behalen gewichtsadvies van zo’n 5-10% afvallen van het startgewicht geven, of werkt zo’n advies het resultaat juist tegen? Ben je als je snel afvalt minder succesvol op de lange termijn en hoe zit het met de spaarstand en het “jo-jo effect”? In deze presentatie wordt met wetenschappelijk bewijs afgerekend met een aantal hardnekkige afvalmythes en krijgt u als luisteraar handvatten hoe berichten van de media kritisch te analyseren.

Spreker: Roger Stevelmans, arts-epidemioloog Co-eur