Cliëntenraad CO-EUR

De afgelopen maanden is CO-EUR nadrukkelijk bezig geweest om voorbereidingen voor de oprichting van een cliëntenraad af te ronden.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de kandidaat voor het voorzitterschap Harry Bakels. Harry is cliënt bij CO-EUR in Maastricht. Hij heeft ervaring met het oprichten en deelnemen in een cliëntenraad. Hij is lid van de WMO raad gemeente Maastricht. Hij geeft zijn lidmaatschap hiervan op om zich volledig te kunnen richten op zijn nieuwe uitdaging als voorzitter van de cliëntenraad van CO-EUR.Harry heeft de afgelopen maand zijn kennis al ingezet om een concept reglement te maken dat door de directie is vastgesteld.

Ook hebben wij Leo Peters, voorzitter van de Nederlandse Obesitas Vereniging (NOV), bereid gevonden lid te worden van de cliëntenraad van CO-EUR. Daar zijn we zeer verheugd over omdat zijn kennis en inzichten een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de zorgverlening van CO-EUR. De NOV zet zich immers in voor de belangen van alle Obese mensen in Nederland. Niet alleen voor de mensen die besluiten iets te doen aan hun gewicht maar ook voor alle mensen met overgewicht die geaccepteerd willen worden zoals ze zijn.Via deze link Obesitas vereniging kunt u meer informatie vinden over de OVN.

In november zullen we gaan werven voor de overige leden van de cliëntenraad. Ons streven is om uit elke vestiging een vertegenwoordiger te kiezen.