‘1 gezin, 1 plan’ voor kinderen met obesitas 

Één zorgverlener per gezin die de zorg van alle betrokken professionals coördineert en het gezin begeleidt naar een gezondere leefstijl. Zo zag het zorgplan voor kinderen met (morbide) obesitas eruit, in de praktijk gebracht door zorgverzekeraars Zilveren Kruis en de Aanpak Gezond Gewicht van de gemeente Amsterdam. Deze centrale zorgverlening blijkt goed te werken. Zorginstituut Nederland onderzoekt of de aanpak in de toekomst voor alle kinderen met (morbide) obesitas beschikbaar komt.