Controlecheck voor het inplannen van een afspraak

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De essentie van de Nederlandse aanpak is om het virus maximaal te controleren waarbij kwetsbare groepen worden beschermd. Wij zullen beperkt open zijn voor reguliere cliëntenzorg.

Onderstaand vindt u een aantal vragen die we moeten stellen voor het inplannen van een afspraak.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Is corona bij u vastgesteld korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C), verlies van reuk- of smaakvermogen?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Komt u met het openbaar vervoer? De regel vanuit RIVM is dat mensen met hoog risico zoveel mogelijk moeten beperken om met het ov te reizen. (Reizen is op eigen risico van de cliënt).
 • Bent u de afgelopen 2 weken teruggekomen uit een oranje of rood gemarkeerd gebied?

Is het antwoord op één van de vragen ‘JA’? Dan stellen we de afspraak op onze locatie nog even uit. Is het antwoord op alle vragen ‘NEE’? én bent u verder gezond en voelt u zich gezond? Dan maken we graag een afspraak op onze locatie. Uitgangspunt is dat vooruit geplande afspraken gehandhaafd blijven. Indien uw corona gerelateerde gezondheidsklachten heeft en niet naar de locatie kunt komen dan gaat uw consult ook door via beeldbellen.

Wij begrijpen dat een deel van onze cliënten afhankelijk is van het openbaar vervoer voor het bereiken van onze behandellocaties. In eerste instantie werd obesitas niet als hoog risicogroep beschouwd door het RIVM, maar inmiddels is dat advies aangepast en wordt de groep mensen met ernstig overgewicht (BMI van 40 of groter) beschouwd als risicogroep. Voor de actuele en volledige lijst van risicogroepen zie het RIVM.

Voor de risicogroepen hanteert het RIVM scherpere adviezen t.a.v. het minimaliseren met contacten met anderen. Wij vinden het derhalve ook ongepast om van cliënten die onder de risicogroep vallen te verwachten dat zij gebruik maken van het openbaar vervoer om onze spreekuurlocatie te bereiken en wij raden dit daarom ook af. Valt u in een risicogroep en bent u afhankelijk van het openbaar vervoer, of zijn er voor u andere zwaarwegende overwegingen om vooralsnog niet te kiezen voor fysieke afspraken op onze spreekuurlocatie, geef dit dan aan bij het plannen van afspraken zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.

U komt naar onze locatie, en dan?

Handhygiëne speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van besmetting. Daarom is het belangrijk dat u bij het betreden van de praktijk uw handen desinfecteert met de aanwezige handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken bewaren we de 1,5 meter afstand.

Nog wat extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg maar kom exact op de afspraaktijd bij ons naar binnen. Uw behandelaar wacht u op met de ingang.
 • Het gebruik van liften zoveel mogelijk beperken en graag gebruik maken van de trap. Indien dit niet mogelijk is dan 1 persoon in lift (dit i.v.m. de 1.5 meter regel)
 • Raak geen deurklinken aan.
 • Volg de aanwijzingen van ons personeel op.
 • U kunt tijdelijk geen gebruik maken van onze drankautomaat en niet-noodzakelijk gebruik van toiletten wordt afgeraden.
 • Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal één begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de locatie.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.