Co-eur & onderzoek

Samenwerking en onderzoek

Co-eur hecht grote waarde aan de samenwerking met diverse universiteiten. Co-eur houdt zich voortdurend bezig met onderzoek naar de effectiviteit van haar behandelprogramma. Van Cognitieve Gedrags Therapie (CGT), dat de basis vormt van onze behandeling is reeds bekend dat dit een bewezen effectieve behandeling is. Niet alleen voor eetstoornissen, maar ook voor andere mentale klachten die we bij Co-eur tegenkomen. Naast onderzoek naar onze huidige behandeling, werkt Co-eur graag mee aan diverse onderzoeken naar nieuwe behandelingen.

Obesity treatment, evaluation of conservative treatment strategies

De resultaten van de behandelingen van Co-eur zijn sinds 2008 verzameld in het promotieonderzoek van Erik Aller, onder Prof. dr. Marleen van Baak, waarop hij in 2015 is gepromoveerd.

Eetproblemen

Inzicht in het aanwezig zijn en het verloop van eetproblemen kan aangetoond worden door middel van de vragenlijst eetproblemen (EDE-Q). De score bij de intake (2,92) ligt iets boven de normscore voor mensen met ernstig overgewicht (2,7). Na 12 maanden behandeling wordt er gemiddeld 1,95 gescoord. Deze score gaat in de richting van de normscore voor de doorsnee bevolking (0,9), (Aardoorn et al, 2010).

Gemiddeld gewichtsverlies tijdens de behandeling

Bloeddruk

Er is een duidelijke afname in de bloeddruk (boven- en onderdruk) gedurende de behandeling.

Blijvend resultaat

De behandeling van Co-eur is blijvend effectief zoals onderstaande figuur laat zien: 2 jaar na het stoppen van de behandeling heeft het grootste deel van de cliënten de gewichtsreductie behouden ten opzichte van de start van behandeling of heeft het gewichtsverlies zelfstandig verder doorgezet.

Eetgedrag

In onderstaande figuur is de Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ) te zien. Deze vragenlijst geeft de verandering in bewust beheerst eetgedrag, emotioneel eten en honger weer over de tijd van de behandeling. Gedurende de behandeling laten de cliënten meer beheerst eetgedrag, minder emotioneel eten en minder honger zien.

Kwaliteit van leven

Kwaliteit van leven is een belangrijke maat om aan te geven hoe het met de algehele gezondheid van de cliënt is gesteld. De score op de SF-36 vragenlijst laat gedurende de behandeling een stijging van 4,8 punten zien. Een verandering van 3-5 punten wordt als klinisch relevant gezien. Ondersteunend aan dit gegeven kunnen we aantonen dat de totaalscore van de SCL-90 multidimensionale klachtenlijst 32 punten daalt gedurende de behandeling. Na 12 maanden zit deze totaalscore op 122 punten. De Nederlandse bevolking scoort 118 punten op deze vragenlijst.

Bloeddruk- en diabetesmedicatie

Onderstaande figuren laten zien dat 47% van de cliënten een afname in bloeddruk medicatie en 56% van de cliënten een afname in diabetes medicatie heeft. Nieuwe of andere medicatie betekent vaak een effectievere medicinale behandeling van de situatie, bijvoorbeeld orale medicatie i.p.v. subcutaan insuline gebruik.

Depressie

Psychische klachten (bijvoorbeeld een depressie) komen vaak voor in combinatie met eetstoornissen en (ernstig) overgewicht. 70% van de mensen met een eetstoornis NAO of eetbuistoornis heeft ernstig overgewicht. 79% van deze mensen heeft tevens een andere DSM IV stoornis (angst, stemming, impulscontrole, verslaving) en 48% voldoet zelfs aan drie criteria (Vanderlinden et al, 2010). Het behandelen van deze psychische problematiek is een van de speerpunten van de behandeling bij Co-eur. De grafiek hieronder laten de resultaten van de Beck Depression Inventory (BDI) zien. Het is duidelijk te zien dat de ernst van de depressieve klachten flink is afgenomen na 12 maanden behandeling. De lichte, matige en diepe depressieve klachten komen bijna niet meer voor in vergelijking met de start van de behandeling.