Co-eur ondersteunt zorgprofessionals

Wanneer u vermoedt dat er bij uw patiënt sprake is van verstoord eetgedrag zonder dat er sprake is van (ernstig) ondergewicht, dan kunt u uw patiënt verwijzen naar Co-eur. Bij verstoord eetgedrag kunt u denken aan eetbuien, nachtelijk eten, grazen, rumineren, purgeren, etc. Naast dit verstoorde eetgedrag is er bij cliënten van Co-eur veelal sprake van complicerende psychische en fysieke co-morbiditeit. Bij psychische co-morbiditeit kan gedacht worden aan stemmings- of angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, etc. Voorbeelden van veel voorkomende fysieke co-morbiditeit zijn diabetes type II, hart- en vaatziekten en slaapapneu.

Vermoedt u dat uw patiënt een eetstoornis heeft zonder dat er sprake is van (ernstig) ondergewicht, dan kunt u uw patiënt ook verwijzen naar Co-eur. Alleen de aanwezigheid van een eetstoornis is al voldoende om in aanmerking te komen. Dus ook als uw patiënten geen comorbide klachten (psychisch of fysiek) hebben zijn ze welkom bij Co-eur. Wij behandelen cliënten met complexe problematiek waarvoor specialistische, multidisciplinaire behandeling nodig kan zijn. Uiteraard laten wij u na de intake weten of uw patiënt door Co-eur geholpen kan worden.

Intake

Nadat de aanmelding binnen is, volgt er een intakeprocedure. Deze intake bestaat uit het invullen van vragenlijsten, gesprekken met een psycholoog en een regiebehandelaar en een somatische screening. Aan het eind van deze intake hoort de cliënt of hij/zij kan gaan starten met een traject bij Co-eur. Wanneer er nog aanvullende diagnostiek nodig is voordat de indicatie gesteld kan worden, wordt dit ook met de cliënt besproken. Vanzelfsprekend ontvangt u van ons een terugkoppeling.

Start behandeling

Wanneer de gehele intakeprocedure is afgerond en een behandeling bij Co-eur is geïndiceerd, dan gaat de behandeling van start.

Vragenlijst screening eetstoornissen

Onderstaande vragenlijst kunt u gebruiken als screening om te kijken of er bij uw cliënt mogelijk sprake is van een eetstoornis. Wanneer na het invullen van onderstaande vragenlijst vier of meer vragen met ’ja’ zijn beantwoord, dan betekent dit dat er mogelijk sprake is van een eetstoornis en dat vervolgonderzoek gewenst is.

  • Ben je ontevreden over je eetgewoonten?
  • Eet je wel eens stiekem?
  • Heeft je gewicht invloed op hoe je je voelt?
  • Vind je dat voedsel een belangrijke plaats inneemt in je leven?
  • Ben je wel eens bang geweest om de controle over je eetgedrag te verliezen?
  • Heb je wel eens eetbuien gehad?
  • Heb je wel eens moeite gehad met concentreren omdat je aan eten moest denken?
  • Heb je wel eens schaamte- of schuldgevoelens als je gegeten hebt?