Co-eur ondersteunt zorgprofessionals

Wanneer u vermoedt dat er bij uw patiënt sprake is van eetgestoord gedrag dat (ernstig) overgewicht als gevolg heeft, dan kunt u uw patiënt verwijzen naar Co-eur. Er is bij de cliënten van Co-eur sprake van verstoord eetgedrag (u kunt dan denken aan eetbuien, nachtelijk eten, grazen, rumineren, purgeren, etc.). Naast dit verstoorde eetgedrag is er veelal sprake van complicerende psychische en fysieke co-morbiditeit. Bij psychische co-morbiditeit kan gedacht worden aan stemmings- of angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, etc. Voorbeelden van veel voorkomende fysieke co-morbiditeit zijn diabetes type II, hart- en vaatziekten en slaapapneu.

Vermoedt u dat uw patiënt een eetstoornis heeft met als gevolg (ernstig) overgewicht, dan kunt u uw patiënt verwijzen naar Co-eur. Alleen de aanwezigheid van een eetstoornis is al voldoende om in aanmerking te komen. Dus ook als uw patiënten geen comorbide klachten (psychisch of fysiek) hebben zijn ze welkom bij Co-eur. Wij behandelen cliënten met complexe problematiek waarvoor specialistische, multidisciplinaire behandeling nodig is. Uiteraard laten wij u na de intake weten of uw patiënt door Co-eur geholpen kan worden.

Let op! Onderstaande mededeling is van toepassing als uw patiënt een zorgverzekering heeft bij CZ
Elk jaar maken de zorgverzekeraars afspraken met zorgverleners over de inkoop van zorg. Bijvoorbeeld over hoeveel behandelingen een zorgverlener dat jaar zal uitvoeren. Dit noemen we een omzetplafond. Co-eur heeft in 2020 veel meer aanmeldingen voor behandeling ontvangen dan vooraf verwacht en inmiddels is het omzetplafond door ons bereikt. Dit heeft gevolgen voor de zorg door beperkte inkoopafspraken met de zorgverzekeraar en beschikbaar gesteld budget.
Als een patiënt verzekerd is bij CZ, biedt het CZ Zorgteam de mogelijkheid voor zorgbemiddeling van behandeling bij andere zorgverleners met mogelijk nog beschikbaar budget voor 2020. Indien dit niet het geval is, dan CZ biedt echter ook de mogelijkheid voor het verstrekken van een machtiging om alsnog dit kalenderjaar bij Co-eur in behandeling te komen.
U kunt uw patiënt hiervoor verwijzen naar het CZ Zorgteam voor zorgbemiddeling is bereikbaar op 013 594 91 10, van maandag t/m vrijdag van 8:30 – 17:30 uur.

Intake

Nadat de aanmelding binnen is, volgt er een intakeprocedure. Deze intake bestaat uit het invullen van vragenlijsten en gesprekken met een psycholoog en een regiebehandelaar. Aan het eind van deze intake hoort de cliënt of hij/zij kan gaan starten met een traject bij Co-eur. Wanneer er nog aanvullende diagnostiek nodig is voordat de indicatie gesteld kan worden, wordt dit ook met de cliënt besproken. Vanzelfsprekend ontvangt u van ons een terugkoppeling. Kan de cliënt na de intakeprocedure starten bij Co-eur, dan vindt er een aanvullende intake plaats bij de overige disciplines.

Start behandeling

Wanneer de gehele intakeprocedure is afgerond en een behandeling bij Co-eur is geïndiceerd, dan gaat de behandeling van start.

Vragenlijst screening eetstoornissen

Onderstaande vragenlijst kunt u gebruiken als screening om te kijken of er bij uw cliënt mogelijk sprake is van een eetstoornis. Wanneer na het invullen van onderstaande vragenlijst vier of meer vragen met ’ja’ zijn beantwoord, dan betekent dit dat er mogelijk sprake is van een eetstoornis en dat vervolgonderzoek gewenst is.

  • Ben je ontevreden over je eetgewoonten?
  • Eet je wel eens stiekem?
  • Heeft je gewicht invloed op hoe je je voelt?
  • Vind je dat voedsel een belangrijke plaats inneemt in je leven?
  • Ben je wel eens bang geweest om de controle over je eetgedrag te verliezen?
  • Heb je wel eens eetbuien gehad?
  • Heb je wel eens moeite gehad met concentreren omdat je aan eten moest denken?
  • Heb je wel eens schaamte- of schuldgevoelens als je gegeten hebt?