Cliënttevredenheid

Aan het eind van elk behandeltraject nemen we met behulp van de CGI (een vragenlijst) de client tevredenheid af. Omdat we dit jaar met een nieuw behandeltraject zijn begonnen, is het gemiddelde tevredenheidscijfer momenteel niet echt te geven.