Behandeling van eetstoornissen

Verwijsprocedure & Intake

Verwijsprocedure & Intake

Inclusiecriteria

Co-eur heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen bij volwassenen met (ernstig) overgewicht bij wie mogelijk ook sprake is van psychische co-morbiditeiten. Co-eur behandelt cliënten met complexe problematiek, waarbij de kwaliteit van leven onder druk staat en waarvoor specialistische, multidisciplinaire behandeling nodig is. Er is bij de cliënten van Co-eur sprake van verstoord eetgedrag (u kunt dan denken aan eetbuien, nachtelijk eten, grazen, rumineren, purgeren, etc.). Naast dit verstoorde eetgedrag is er veelal sprake van complicerende psychische en fysieke co-morbiditeit. Bij psychische co-morbiditeit kan gedacht worden aan stemmings- of angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, trauma, etc. Voorbeelden van veel voorkomende fysieke co-morbiditeit zijn diabetes type II, hart- en vaatziekten en slaapapneu. Wanneer u vermoedt dat er bij uw patiënt sprake is van eetgestoord gedrag dat (ernstig) overgewicht als gevolg heeft, dan kunt u uw patiënt verwijzen naar Co-eur. Wij laten u na de intake weten of uw patiënt door Co-eur geholpen kan worden.

Screening eetstoornissen:

Onderstaande vragenlijst kunt u gebruiken als screeningsmiddel om te kijken of er bij uw cliënt sprake is van een eetstoornis. Wanneer na het invullen van onderstaande vragenlijst 4 of meer vragen met ‘ja’ zijn beantwoord, dan betekent dit dat er mogelijk sprake is van een eetstoornis en dat vervolgonderzoek gewenst is.

  • Bent u ontevreden over uw eetgewoonten?
  • Eet u wel eens stiekem?
  • Heeft uw gewicht invloed op hoe u zich voelt?
  • Vindt u dat voedsel een belangrijke plaats inneemt in uw leven?
  • Bent u wel eens bang geweest om de controle over uw eetgedrag te verliezen?
  • Heeft u wel eens eetbuien gehad?
  • Heeft u wel eens moeite gehad met concentreren omdat u aan eten moest denken?
  • Hebt u wel eens schaamte- of schuldgevoelens als u gegeten heeft?
1. Verwijsbrief

U kunt uw patiënten naar ons verwijzen via Zorgdomein. Wanneer u uw patiënt schriftelijk naar Co-eur verwijst, vernemen wij graag naam-en adresgegevens, de klachten en de reden van aanmelding. In de verwijsbrief dient daarnaast te staan dat verwezen wordt naar de specialistische GGZ. Ter aanvulling graag aangeven dat u het vermoeden heeft van een eetstoornis. Wanneer een cliënt zichzelf aanmeldt met het aanmeldformulier, is ook een verwijsbrief nodig. Een format voor deze verwijsbrief kunt u hier openen en afdrukken. Format verwijsbief: Format verwijsbrief

2. Intake

Nadat de aanmelding binnen is volgt er een intakeprocedure. Uw patiënt komt 1 dagdeel naar Co-eur voor de intake, welke bestaat uit het invullen van vragenlijsten en gesprekken met een van onze psychologen en psychiaters. Aan het eind van deze dag hoort de cliënt of hij/zij kan gaan starten met een traject bij Co-eur. Wanneer er nog aanvullende diagnostiek plaats dienst te vinden voordat de indicatie gesteld kan worden, wordt dit ook met de cliënt besproken. Een terugkoppeling met u vindt altijd plaats. Wanneer de cliënt kan starten bij Co-eur vindt aanvullende intake plaats bij de overige disciplines.

3. Start behandeling

Wanneer de intakeprocedure is afgerond en een behandeling bij Co-eur is geïndiceerd, dan gaat de behandeling van start.

4. U blijft op de hoogte

Als u een patiënt naar ons verwijst, houden wij u schriftelijk op de hoogte van het verloop. Na de intake en bij het afsluiten van de behandeling volgt een terugkoppeling. Tussentijds is overleg met de arts of psycholoog altijd mogelijk. Co-eur vindt een goede samenwerking van groot van belang.

Bezoek een informatieavond

Minimaal één keer per maand vindt er op elk van onze locaties een informatieavond plaats van 19:00 tot 21:30 uur.

Informatieavonden