Behandeling van eetstoornissen

Kosten en vergoeding

Kosten en vergoeding

Wij vinden het belangrijk om je goed te informeren over de vergoeding en de kosten van onze behandeling. Hieronder geven wij een overzicht van de belangrijkste zaken waarmee je rekening moet houden wanneer je als cliënt bij Co-eur in behandeling komt. Indien je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, kun je contact opnemen met een van onze vestigingen.

Wat bedragen de kosten voor de behandeling?

De behandeling van Co-eur valt onder het verplicht eigen risico van €385,00. Deze kosten worden door je zorgverzekeraar bij jou in rekening gebracht aan het einde van de behandeling. Deze afspraken in de gezondheidszorg zijn door de rijksoverheid vastgesteld. Ze gelden dus voor iedereen en zijn niet afhankelijk van de zorgverzekeraar die je in 2018 gekozen hebt. Voor je behandeling ben je wettelijk verzekerd via de verplichte basisverzekering. Wanneer Co-eur een contract heeft met je zorgverzekeraar worden de kosten volledig vergoed.

 

Volledige vergoeding (geen zorgkosten behalve je eigen risico)

verzekeraars:

 • Achmea ( Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, Groene land, FBTO, Agis, Kiemer, De Friesland, Nedasco, Caresco,  IAK, Aevitae, Turien & co, Pro life, Ik, You care en Take care now)
 • VGZ (IZZ, IZA, UMC, Univé, VGZ Cares, Bewuzt, Plus, IAK, Caresco, Turien & co, Aevitae, VPZ en Zekur)
 • CZ (CZ Direct, Delta Lloyd en OHRA)
 • ENO (Salland, Zorg direct en Hollandzorg)
 • ONVZ (Vvaa en PNO zorg)
 • Caresq (Promovendum, National academic, besured)

Als je verzekerd bent bij een van bovengenoemde zorgverzekeringen en vanaf 1 januari  2018 bij Co-eur in behandeling bent gekomen, heb je geen andere kosten dan het eigen risico dat door de zorgverzekering bij jou in rekening wordt gebracht.

 

Geen vergoeding

verzekeraars:

 • Menzis (Anderzorg, Azivo en Hema)
 • DSW/ Stad Holland
 • Amersfoortse
 • Ditzo
 • Zorg & zekerheid

Bovenstaande verzekeraars hebben besloten een behandeling bij Co-eur niet te vergoeden. Als je in 2018 verzekerd bent bij Menzis, DSW, Stad Holland (of een van de zorgverzekeraars die aangesloten is bij een van deze labels) ontvang je geen vergoeding van de zorgverzekering voor een behandeling bij Co-eur.

Je wilt bij Co-eur in behandeling komen maar je verzekering vergoedt de kosten niet… wat nu? Kijk hier wat u zelf kunt doen.

 

Eigen risico

Specialistische GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat er een beroep wordt gedaan op je eigen risico, indien er een behandeling wordt gestart (hieronder verstaan we ook de intake). Het eigen risico is in 2018 wettelijk vastgesteld op € 385,- tenzij je zelf de keuze hebt gemaakt om je eigen risico te verhogen, is dit het maximale bedrag dat je zelf dient bij te dragen aan alle zorg die je in dit jaar hebt genoten. De hoogte van je eigen risico staat vermeld op je polis.

Binnen de specialistische GGZ wordt in DBC’s gedeclareerd. In deze DBC’s zijn alle zorgcontacten en administratieve verrichtingen, die bij een intake en bij de behandeling horen, samengevoegd tot één factuur. Een DBC wordt pas na het afsluiten van de intake, afsluiten van de behandeling of na één jaar als een totaaltarief gedeclareerd. Wanneer Co-eur gaat declareren krijg je van je zorgverzekering een overzicht van de hoogte van de declaratie, de vergoeding van de zorgverzekering aan Co-eur en je eigen risico.

 

No- show factuur

Afmeldingen dien je minimaal 24 uur van te voren door te geven. Wanneer je niet op een afspraak verschijnt, of je meld je niet tijdig af, dan brengen we een factuur van € 40,- in rekening. Deze kosten kun je niet declareren bij je zorgverzekering.

Co-eur levert zorg waarvoor je wettelijk verzekerd bent via de verplichte basisverzekering. Om deze zorg te mogen bieden dienen wij als zorginstelling een zogenaamde toelating te hebben. De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt die toelatingen. Co-eur is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Met onze code zijn wij voor alle zorgverzekeraars in Nederland herkenbaar als GGZ zorgaanbieder. De zorgfinanciering gebeurt volgens een stelsel dat is gebaseerd op de zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De tarieven voor DBC’s zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza). Meer informatie hierover kunt u vinden op www.nza.nl

Bezoek een informatieavond

Minimaal één keer per maand vindt er op elk van onze locaties een informatieavond plaats van 19:00 tot 21:30 uur.

Informatieavonden