Toename complicaties in zwangerschap en bij bevalling door obesitas en ongezonde leefstij

Het aantal ernstige complicaties in de zwangerschap en bij de bevalling neemt in Nederland toe doordat vrouwen vaker veel te zwaar zijn of een ongezonde leefstijl hebben. De hoogleraren obstetrie (verloskunde) van alle acht universitaire medische centra zeggen dat aanstaande ouders zich daar te weinig van bewust zijn. Ze bepleiten meer aandacht voor preventie.

Lees meer.