Behandeling van eetstoornissen

Publicaties

Publicaties

Publicatie: januari 2015

 

             McKinsey Global Institute – rapport

Publicatie: november 2014

 

 

  • Roefs et al 2012 JSCP
    The role of depressive symptons in the relation between dieting. motivation and weight change.
    Publicatie : september 2012

 

 

  • Vettaks tegen vetzucht
    Is het instellen van een belasting op “dikmakers” wel altijd zo effectief ?
    Publicatie : maart 2011

 

  • Zorgstandaard Obesitas, 2011
    In het partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken zorgverleners en patienten in opdracht van de overheid samen aan het verbeteren van de zorg voor mensen met overgewicht en obesitas.
    Publicatie : november 2010

 

  • Preventie bij overgewicht en obesitas
    In dit rapport beschrijven en duiden we de gecombineerde leefstijlinterventie. We geven verder aan voor welke hoogrisicogroepen deze interventie geschikt is en beschrijven we de consequenties voor regelgeving, zorgpraktijk en zorgpolissen van een brede introductie van deze interventie.
    Publicatie : februari 2009

 

  • Nota overgewicht
    De oorzaak van overgewicht op individueel niveau lijkt simpel, want het is een gevolg van een positieve energiebalans: te veel eten en/of te weinig bewegen.
    Publicatie : maart 2009

 

  • Obesity treatment, and the influence on metabolic
    Overweight and obesity present a serious risk for health, increasing the risk of several other diseases. Prevention and treating persons suffering from overweight and obesity is essential.
    Publicatie : juli 2009

 

  • Childhood emotional problems and self-preception
    Obesity and weight gain are correlated with psychological ill health. We predicted that childhood emotional problems and self-perceptions predict weight gain into adulthood.
    Publicatie : september 2009

 

  • Waarom obesitas in de ggz behandeld moet worden
    Psychologen hebben zich lang niets aangetrokken van de kwestie obesitas; de algemene opinie is dat obesitas vooral een biomedisch en maatschappelijk probleem is. Dit is een vergissing; obesitas is bovenal een gedragsprobleem. Een gedragsprobleem dat binnen de GGZ behandeld moet worden.
    Publicatie : december 2009

 

  • Belgie gezondheid enquete 2008
    De subjectieve gezondheid is en globale maatstaf die verschillende (lichamelijke, emotionele en sociale) gezondheiddimensies omvat. Ze wordt gemeten door aan mensen te vragen hun gezondheidstoestand in te schatten aan de hand van een 5-puntentschaal variërend van “zeer goed” tot “zeer slecht”
    Publicatie : januari 2008

 

 

 

  • Richtlijnen goede voeding, Gezondheidsraad, 2006
    De zogeheten richtlijnen goede voeding zijn bedoeld om de overheid steun te bieden bij het ontwikkelen van een voedingsbeleid en bij het volgen van de effecten van dat beleid.
    Publicatie : december 2006.

 

  • Artikel voeding en gezondheid
    Streefgewicht bij obesitas niet realistisch wel gezondheidswinst door matige stabiele gewichtsreductie
    Publicatie : juni 2003

 

Bezoek een informatieavond

Minimaal één keer per maand vindt er op elk van onze locaties een informatieavond plaats van 19:00 tot 21:30 uur.

Informatieavonden