Behandeling van eetstoornissen

Psychische problematiek

Depressie

Eetstoornissen, ernstig overgewicht en depressie hangen sterk samen. Bijna de helft van alle mensen met ernstig overgewicht heeft milde tot ernstige depressieve klachten. Mensen die lijden aan eetstoornissen, overgewicht en stemmingsklachten zitten vaak in een vicieuze cirkel. Door depressieve gevoelens en gedachten gaan ze vaak meer eten of krijgen ze regelmatiger eetbuien, met als gevolg gewichtstoename. Deze gewichtstoename zorgt dan weer voor meer depressieven gevoelens, en zo houden deze klachten elkaar in stand. Co-eur helpt bij het doorbreken van deze vicieuze cirkel.

Trauma

Mensen met eetstoornissen en (ernstig) overgewicht kunnen in hun huidig functioneren last hebben van traumatische ervaringen uit het verleden. Wanneer je in het verleden iets naars hebt meegemaakt, is het mogelijk dat je jezelf hebt leren troosten met bijvoorbeeld lekker eten, snoep, etc. Dit kan op de lange termijn eetproblemen en overgewicht hebben veroorzaakt. Bij Co-eur besteden we aandacht aan het verwerken van eventuele trauma’s waardoor de behandeling van de eetstoornis makkelijker zal gaan en beter zal beklijven.

Persoonlijkheidsproblematiek

Persoonlijkheidsproblematiek komt regelmatig voor bij mensen met eetstoornissen en overgewicht. Bijvoorbeeld mensen met ontwijkende persoonlijkheidsproblemen. Zij hebben vaak moeite met het aangaan van conflicten, en lossen hun problemen of stress op andere manieren op, bijvoorbeeld door te gaan eten. Bij de behandeling van Co-eur wordt onderliggende persoonlijkheidsproblematiek meegenomen bij het opstellen van behandeldoelen en uitvoeren van de behandeling.

Bezoek een informatieavond

Minimaal één keer per maand vindt er op elk van onze locaties een informatieavond plaats van 19:00 tot 21:30 uur.

Informatieavonden