Behandeling van eetstoornissen

Obesitas

Wat is obesitas en wat zijn de oorzaken en gevolgen?

Obesitas wordt ook wel zwaarlijvigheid genoemd. Er zijn verschillende manieren om uit te rekenen of iemand te zwaar is. De snelste manier is het berekenen van de Body Mass Index (BMI: kg/m2). Bij een BMI van 19-25 is sprake van een gezond gewicht. Een BMI van 25-30 betekent overgewicht. Een BMI groter dan 30 betekent ernstig overgewicht ofwel ‘obesitas’.

Eenvoudig gezegd ontstaat obesitas (overgewicht) door een (langdurige) disbalans tussen energie-inname en energieverbruik. Je eet teveel en beweegt te weinig.

Obesitas is een complex probleem. Het ontstaan en voortbestaan wordt beïnvloed door diverse factoren. Zo zien we vaak mensen met een ernstig verstoord eetpatroon, depressie, angst en/of andere psychische problemen.

De gevolgen van obesitas kunnen bestaan uit verschillende lichamelijke en psychosociale aandoeningen. Bij lichamelijke klachten kan men denken aan long-, hart- en vaatziekten, diabetes type II (suikerziekte), gewrichtsproblemen en bepaalde vormen van kanker. Naast deze ernstige lichamelijke complicaties is er in veel gevallen sprake van psychosociale problemen of psychiatrische stoornissen. Voorbeelden hiervan zijn depressie, angstklachten, negatief zelfbeeld, verstoorde lichaamsbeleving. Daarbovenop hebben mensen met obesitas vaak te maken met discriminatie en stigmatisering.

 

Heb ik een gezond gewicht?


  Onder 18.5 Ondergewicht
  Tussen 18.5 en 25 Gezond gewicht
  Tussen 25 en 30 Overgewicht
  Boven 30 Obesitas

Body Mass Index – De exacte waarden van de index om iemand in een categorie in te delen variëren. De index doet namelijk geen uitspraak over het percentage vet in het lichaam van de persoon. Voor kinderen worden aangepaste grenswaarden gebruikt. Tijdens de groeifase (tot en met 21 jaar) verandert namelijk de hoeveelheid vetweefsel. Bovendien is de BMI bij kinderen geslachtsafhankelijk, meisjes hebben gemiddeld een iets hogere BMI dan jongens.

 

Bezoek een informatieavond

Minimaal één keer per maand vindt er op elk van onze locaties een informatieavond plaats van 19:00 tot 21:30 uur.

Informatieavonden