Informatieavond voor verwijzers 23 maart in Maastricht

Vanaf oktober 2016 organiseert Co-eur  Maastricht viermaandelijks een informatieavond voor u als verwijzer en/of behandelaar. Het doel van deze bijeenkomsten is om verwijzers goed te informeren over onze werkwijze en de samenwerking te bestendigen.
Wij  nodigen alle verwijzers van harte uit voor onze tweede informatieavond welke zal plaatsvinden op donderdag 23 maart a.s. om 17.30 uur op onze locatie Randwycksingel 35 in Maastricht.

Programma:

17.30 uur: Ontvangst met koffie en broodjes
18.00 uur: Wat doet Co-eur, wat is onze doelgroep en waarin onderscheiden wij ons?
18.45 uur: Pauze
19.00 uur: Workshop “Het motiveren van de obese cliënt” (zie ommezijde!)
20.30 uur: Afsluiting met mogelijkheid tot napraten

 

Inhoud workshop “Het motiveren van de obese cliënt”:

Eten is voor veel mensen met (ernstig) overgewicht zowel de beste vriend als de grootste vijand. Mensen met verstoord eetgedrag, zoals eetbuien of grazen,  zullen naast een eetstoornis vaak (ernstig) overgewicht ontwikkelen.

Overgewicht is een wereldwijd groeiend probleem. In Amerika is de helft van de mensen obees, in Nederland lijken we hard op weg dat voorbeeld te volgen. Inmiddels heeft de helft van de Nederlanders overgewicht en is één op de zeven Nederlanders obees. Obesitas brengt risico’s met zich mee die niet gering zijn. Het scala van ziektes en klachten waarop obesen meer risico lopen, is breed. Dat risico stijgt vaak exponentieel met het stijgen van het BMI. Volwassenen met  obesitas hebben een verminderde levensverwachting, concreet betekent dit een verwachting van 6 tot 7 jaar minder vergeleken met mensen zonder obesitas. Het is een serieus probleem dat serieuze aandacht nodig heeft!

Obese cliënten bezoeken de huisarts zelden voor obesitas zelf. Wel consulteren ze de huisarts vaker dan mensen zonder obesitas. Naast voor aan obesitas gerelateerde aandoeningen komen cliënten met obesitas ook wat vaker bij de huisarts voor klachten die niet of minder aan obesitas zijn gerelateerd. Dit geldt ook voor eetstoornissen, mensen rapporteren zelden problemen en klachten op dit gebied. Redenen hiervoor zijn de schaamte of het taboe dat op de ziekte rust, of de neiging tot ontkenning. Als cliënten wel met klachten komen, wordt het ziektebeeld vaak niet herkend. En als het wel herkend wordt, dan zijn de cliënten over het algemeen moeilijk tot hulpverlening te motiveren.
Voor hulpverleners die in hun praktijk te maken hebben met mensen met (ernstig) overgewicht is het dan ook van groot belang oog te hebben voor het (over)gewicht van cliënten en alert te zijn op het bestaan van een mogelijke eetstoornis bij deze groep. Het blijkt echter in de praktijk moeilijk te zijn om overgewicht en/of eetgedrag bespreekbaar te maken met deze cliënten.

In deze interactieve workshop wordt in gegaan op hoe hulpverleners obesitas en/of een eetstoornis bespreekbaar kunnen maken en wordt aan de hand van het model van Miller en Rolnick aandacht besteed aan het motiveren van deze groep cliënten tot verandering.

De gespreksleiders tijdens deze workshop zijn: mw. Drs. E. Maes (BIG geregistreerd psychotherapeut) & mw. Drs. Laura Costongs (psycholoog NIP).

Aanmelden:

Als u zich wilt aanmelden voor onze informatieavond, dan kan dat door vóór 17 maart a.s. een mail te sturen naar [email protected] of telefonisch via nummer 088-2778839.
Bij de aanmelding kunt u aangeven of u zich voor de hele avond of alleen voor het eerste, informatieve gedeelte inschrijft. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging van uw inschrijving.

Bent u op donderdag 23 maart verhinderd, maar wilt u persoonlijk door ons geïnformeerd worden, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected] In overleg maakt hij graag een afspraak bij u in de praktijk.Wij zien uw komst graag tegemoet.
 

Met vriendelijke groet,
Dr. Erik Aller, directeur Co-eur BV