Co-eur is gespecialiseerd in de behandeling van obesitas

Obesitas, een complex probleem

Obesitas (overgewicht) is geen eetstoornis, maar bepaalde eetstoornissen komen wel vaker voor bij mensen met obesitas, zoals de eetbuistoornis. Het ontstaan en voortbestaan van obesitas wordt beïnvloed door diverse factoren. Zo zien we vaak mensen met een ernstig verstoord eetpatroon, depressie, angst en/of andere psychische problemen. De gevolgen van obesitas kunnen bestaan uit verschillende lichamelijke en psychosociale aandoeningen. Denk bij lichamelijke klachten aan long-, hart- en vaatziekten, diabetes type II (suikerziekte), gewrichtsproblemen en bepaalde vormen van kanker. Naast deze ernstige lichamelijke complicaties is er in veel gevallen sprake van psychosociale problemen of psychiatrische stoornissen. Zoals depressie, angstklachten, negatief zelfbeeld, verstoorde lichaamsbeleving. Bovendien hebben mensen met obesitas vaak te maken met discriminatie en stigmatisering.

Wanneer heb je obesitas?

Er zijn verschillende manieren om uit te rekenen of je te zwaar bent. De snelste manier is het berekenen van de Body Mass Index (BMI: kg/m2). Bij een BMI van 18,5-25 is sprake van een gezond gewicht. Een BMI van 25-30 betekent overgewicht. Een BMI groter dan 30 betekent ernstig overgewicht ofwel obesitas.

Weten wat jouw BMI is?

Wil je weten in welke categorie jouw BMI valt? Bereken dan hier je BMI en bekijk of jouw gewicht kan leiden tot gezondheidsrisico’s’.

Zorgen om je BMI? Neem contact op met Co-eur